İÇLENİŞ (TDK)

İçlenme işi: "Hoşlanıyordu işte bu romantik içlenişten."- T. Buğra.

İçleniş kelimesi baş harfi İ son harfi Ş olan bir kelime. Başında İ sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ş . Başı İ sonu Ş olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

İÇLENİŞ Nedir?

İçlenme işi: "Hoşlanıyordu işte bu romantik içlenişten."- T. Buğra.

İÇLENME Nedir?

İçlenmek işi: "Buruk bir içlenme gönlünü kaplıyor."- A. İlhan.

İŞTE Nedir?


1 . Bir şey gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahacık: "Hani kitap? - İşte size anlattığım adam. İşte, korktuğum başıma geldi."- .
2 . Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir: "İşte bütün manzara budur!"- R. E. Ünaydın.
3 . Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılan bir söz: "Ekmek, peynir, yumurta, marul, limon, ne bulursan al işte."- N. Cumalı.

ROMANTİK Nedir?


1 . Romantizm akımından olan yazar: "Romantikler düş güçleriyle insanın mutluluk sınırlarını araştırırken, kendi açılarından gerçekçiydiler."- N. Cumalı.
2 . sıfat Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan: "Kardeşimin hayatında oynadığınız rol sizi romantik bir insan gibi bana gösterdi."- H. E. Adıvar.
3 . sıfat Romantizm ile ilgili: "Romantik sanat istek ile istenç arasındaki çatışamadan doğar."- M. C. Anday.

E L N Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çeşnili, İçleniş,

6 Harfli Kelimeler

İleniş,

5 Harfli Kelimeler

Çeşni, Çinli, İlenç, Şilin,

4 Harfli Kelimeler

Çile, Çine, Çini, Elçi, Enli, Eşli, İçel, İçin, İçiş, İçli, İlçe, İliç, İneç, İniş, İşçi, İşli, Linç, Şeni, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çiş, İle, İnç, İni, Leş, Niş, Şen, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, En, Eş, İç, İl, İn, İş, Le, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.