İÇLENDİRMEK (TDK)

İçlenmesine yol açmak: "Nafile kederlerle bu adamcağızı içlendirmek neye yarar?"- P. Safa.

İçlendirmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

ADAMCA Nedir?


1 - İnsana yaraşır biçimde.
2 - İnsan sayısı olarak.

ADAMCAĞIZ Nedir?

Kendisine sevgi veya acıma duyulan erkek: "Öyle laf ettim ki adamcağız gezdirmeye mecbur kaldı."- S. F. Abasıyanık.

İÇLENDİRMEK Nedir?

İçlenmesine yol açmak: "Nafile kederlerle bu adamcağızı içlendirmek neye yarar?"- P. Safa.

İÇLENME Nedir?

İçlenmek işi: "Buruk bir içlenme gönlünü kaplıyor."- A. İlhan.

KEDER Nedir?

Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa: "Ya hasta yahut bir kederi var."- H. E. Adıvar.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

D E E K L M N R Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İçlendirmek,

10 Harfli Kelimeler

Direnilmek, İçlendirme,

9 Harfli Kelimeler

Çekinilme, Çeldirmek, Direnilme, Edinilmek, Kilermeni, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Çeldirme, Çimenlik, Delinmek, Delirmek, Denilmek, Derilmek, Derinlik, Dernekçi, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Dirençli, Direnmek, Dirilmek, Edinilme, Edirneli, Erdenlik, İçlenmek, İkilenme, İndirmek, Kirlenme, Mendirek, Reçineli,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekimli, Çekinme, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çilemek, Çimenli, Delinme, Delirme, Deminki, Demirli, Denilme, Denklem, Derilme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilekçe, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinçlik, Dinelme, Dinleme, Direkçi, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Dirilme, Edilmek, Edinmek, Elimine, Emirlik, Endemik, Erdemli, Erinçli, Erinlik, Erinmek,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çeneli, Çermik, Çileme, Çimdik, Çirkin, Delmek, Demiri, Demlik, Denkçi, Denmek, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikine, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dineri, Dinmek, Direme, Direnç, Dirlik, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edirne, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Erimek, Erinme,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çenek, Çilek, Çimek, Çimen, Çinli, Delik, Delme, Demeç, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikçe, Dikeç, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilme,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Çini, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Derç, Dere, Deri, Derk, Dimi, Dinç, Dine, Dini, Dink, Diri, Dreç, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elçi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Lim, Lir, Meç, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, El, Em, En, Er, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.