İÇLEMSEL (TDK)

İçlemle ilgili.

İçlemsel kelimesi baş harfi İ son harfi L olan bir kelime. Başında İ sonunda L olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı İ sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İÇLEM Nedir?


1 . Bir kavramın çağrıştırdığı kapsama giren niteliklerin veya taşıdığı özelliklerin bütünü, tazammun: "Kuş sözcüğü bize canlı, havada uçan ve öten bir varlık anlatır; şu hâlde canlılık, uçuculuk ve ötücülük kuş kavramının içlemine giren niteliklerdir. Kartal, kırlangıç, tavuk ve öbür kuşlar ise birer kuş cinsi olduklarından bunun içlemini oluştururlar."- .
2 . Bir nesnenin içeriğini oluşturan şey: "Onları gözünde büyüterek bilmem hangi gizli dinin esrarlı yasakları gibi gören, içlemlerini ve niteliklerini değiştiren benim."- A. İlhan.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

E E L L M S Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Seçilme, Seçmeli,

6 Harfli Kelimeler

Çileme, Çiseme, Elemli, İsleme,

5 Harfli Kelimeler

Çelim, Çelme, Elçim, İçlem, İçsel, İmleç, Lemis, Meles, Mesel, Miçel, Milel, Misel, Seçim, Seçme, Selim, Sille, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Çile, Çise, Elçi, Elem, Elim, Elli, Emeç, Emel, Esim, Esme, İçel, İçme, İlçe, İlle, İlme, Leçe, Lime, Lise, Seçi, Sele, Seme,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çis, İle, Lim, Meç, Mil, Mis, Sel, Sem, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Es, İç, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.