İÇİTMEK (TDK)

Sıvıyı şırınga vb. ile vücuda vermek, zerketmek.

İçitmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı İ sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

ŞIRINGA Nedir?


1 . Havayı, sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet.
2 . tıp (***) İğne.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

ZERK Nedir?

Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim.

E K M T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çitmek, Çitmik,

5 Harfli Kelimeler

Çekim, Çimek, Çitme, Etçik, İçmek, İtmek, Tekçi,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çiti, Ekim, Ekti, Emik, Etçi, Etik, Etki, İçim, İçit, İçki, İçme, İtçe, İtki, İtme, Keçi, Kimi, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çim, Çit, Eti, İki, İti, Kem, Ket, Kim, Kit, Meç, Met, Mit, Tek, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Em, Et, İç, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.