İÇEYÖNELİK (TDK)

İçeyönelik eğilimi, davranışı gösteren (kimse, kitilik), °otistik.

İçeyönelik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Y , beşinci harfi Ö , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

EĞİLİM Nedir?


1 . Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans: "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır."- N. Ataç.
2 . Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

İÇEYÖNELİK Nedir?

İçeyönelik eğilimi, davranışı gösteren (kimse, kitilik), °otistik.

E E K L N Y Ç Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çenekli, Yenilik, Yönelik,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çeneli, Elekçi, İlinek, İnekçi, İyelik, Keçeli, Ökçeli, Yelken,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çelek, Çelen, Çelik, Çenek, Çilek, Çinli, Çökel, Ekili, Elçek, İçkin, İçlik, İlenç, İlkin, Kinli, Leçek, Liken, Neyçe, Nikel, Ölçek, Yeleç, Yelek, Yelin, Yenik, Yenli,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çile, Çine, Çini, Ekin, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Enek, Enik, Enli, İçel, İçin, İçki, İçli, İken, İlçe, İliç, İlik, İlke, İneç, İnek, İnik, Keçe, Keçi, Kele, Kene, Kile, Köle, Leçe, Leke, Linç, Link, Niye, Ökçe, Önel, Öyle,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çiy, Çöl, Eke, Elk, İki, İle, İlk, İnç, İni, İye, İyi, Kel, Kil, Kin, Köy, Ley, Lök, Ney, Öke, Yek, Yel, Yen, Yön,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Ey, İç, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Öç, Ön, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.