İÇERİKÇİLİK (TDK)

Sanatta biçimden çok öze, içeriğe önem veren anlayış.

İçerikçilik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi E , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

E K K L R Ç Ç İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kireççilik,

8 Harfli Kelimeler

Çerçilik, Çiçeklik, İçerikli, Kireççil, Kireçlik,

7 Harfli Kelimeler

Çiçekli, Çilekçi, Eriklik, Keçilik, Kireççi, Kireçli,

6 Harfli Kelimeler

İçerik, İçirik, İçkili, İkilik, İlikçi, İrilik, Klikçi,

5 Harfli Kelimeler

Çekiç, Çekik, Çelik, Çerçi, Çiçek, Çilek, Ekili, Erkli, Erlik, İçeri, İçlik, İçrek, İkili, İleri, Kelik, Kerki, Kiler, Kireç, Kiril, Kirli, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekli, Elçi, Elik, Erik, Eril, İçel, İçki, İçli, İçre, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçi, Kile, Klik,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Çil, Çir, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, İç, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.