İÇEKAPANIK (TDK)

Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse).

İçekapanık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi P , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

GÜÇSÜZ Nedir?

Gücü olmayan, âciz.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

KAPANIK Nedir?


1 . Kapanmış.
2 . Sisli, bulutlu: "Bütün varlığı bu kapanık havada tıpkı bahçenin son gülleri gibiydi."- A. H. Tanpınar.
3 . mecaz İç karartıcı, ruh sıkıcı: "Yağmurlardan, rutubetten içinde paslı, kapanık ve sıkıntılı bir duygu belirmişti."- H. E. Adıvar.
4 . mecaz Kaçınık.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

A A E I K K N P Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kapaniçe,

7 Harfli Kelimeler

Kapanık,

6 Harfli Kelimeler

Apaçık, Çapkın, İnakçı, Kaçkın, Kakınç, Kapçak, Kapçık, Kapkaç, Kıpçak,

5 Harfli Kelimeler

Çakın, Çanak, Çapak, Çekik, Çepin, Çepni, Çıkak, Çıkan, İpeka, Kaçak, Kaçık, Kakaç, Kakıç, Kanık, Kanka, Kapak, Kapan, Kapik, Nakip, Nikap, Panik,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açkı, Akaç, Akak, Akça, Akçe, Akın, Akik, Akne, Anaç, Anık, Anka, Apak, Çakı, Çapa, Çeki, Çenk, Çıpa, Çine, Ekin, Ekip, Enik, Epik, İane, İken, İkna, İnak, İneç, İnek, İpek, İpka, Kaça, Kaçı, Kain, Kaka, Kana, Kanı, Kani, Kapı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ana, Anı, Ani, Çak, Çan, Çap, Çek, Çın, Çip, İka, İnç, Kaç, Kak, Kan, Kap, Kek, Kep, Kıç, Kın, Kik, Kin, Kip, Pak, Peç, Pek, Piç, Pik,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, An, Çe, Ek, En, İç, İn, İp, Ke, Ki, Ne, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.