İÇEDÖNÜKLÜK (TDK)

Kişinin dikkat ve ilgisinin, dış çevreden çok, öncelikle kendi duygu ve yaşantıları üzerinde toplanması durumu.

İçedönüklük kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi E , dördüncü harfi D , beşinci harfi Ö , altıncı harfi N , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DİKKAT Nedir?


1 . Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık: "Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . ünlem "Dikkat ediniz!" anlamında bir uyarı sözü.
3 . mecaz İlgi, özen.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

ÖNCELİKLE Nedir?

Öne alınarak, daha önce olarak: "Bu tasarı, Mecliste öncelikle görüşülecek."- .

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLANMA Nedir?

Toplanmak işi.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞANTI Nedir?


1 . Yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey.
2 . Yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü.
3 . Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat: "Köy yaşantısı."- .

D E K K L N Ç Ö Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Döneklik, İndükleç, Küldöken,

7 Harfli Kelimeler

Denklik, Kökenli, Nükleik, Öndelik,

6 Harfli Kelimeler

Çökkün, Denkçi, Düklük, Külünk, Ödünlü, Ökçeli, Ökelik,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çekik, Çekül, Çelik, Çilek, Çökek, Çökel, Çökük, Çünkü, Delik, Denli, Dikçe, Dikeç, Dikel, Diken, Dilek, Dinek, Dökük, Dölek, Döneç, Dönek, Dönel, Dönük, Dünkü, Edinç, İlenç, Kelik, Kendi, Köçek, Kökçü, Köken, Köklü, Kölük, Küçük, Külçe, Külek, Künde, Ledün, Liken, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çile, Çine, Deli, Delk, Deni, Denk, Dinç, Dine, Dink, Edik, Ekin, Ekli, Elçi, Elik, Enik, Enli, İçel, İken, İlçe, İlke, İneç, İnek, Keçi, Kedi, Kile, Klik, Köle, Künk, Linç, Link, Öçlü, Ödül, Ödün, Ökçe, Ölçü, Ölük, Önel, Üçlü,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çöl, Çük, Dek, Dik, Dil, Din, Döl, Dük, Dün, Edi, Ekü, Elk, İde, İle, İlk, İnç, Kek, Kel, Kik, Kil, Kin, Kök, Kül, Lök, Lük, Öke, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, El, En, İç, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Öç, Öd, Ön, Üç, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.