İÇEDÖNÜK (TDK)

Gerginlik ve çatışma durumlarında kendi içine kapanarak başkalarından kaçan (kimse).

İçedönük kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi E , dördüncü harfi D , beşinci harfi Ö , altıncı harfi N , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K . Başı İ sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

ÇATIŞMA Nedir?


1 . Çatışmak işi: "Döndüğü zaman hoş olmayan çatışmalar olabilmesi ihtimali evde felaket bekleyen bir gerginlik yaratmıştı."- H. E. Adıvar.
2 . Silahlı büyük kavga, arbede: "On beş dakika süren bir çatışma olmuştur."- .
3 . askerlik Savaş maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin karşı tarafın keşif ve güvenlik kollarıyla arasındaki ilk silahlı vuruşma.
4 . coğrafya Türlü yönlerden uzanan kıvrımlı dağ sıralarının, bir yerde dar bir açı ile birbirine yaklaşıp kaynaşması veya düğümlenmesi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GERGİNLİK Nedir?

Gergin olma durumu: "Sinirlerimin gerginliği, nefesimin tıkanması hâlâ savulmadı."- S. M. Alus.

KAÇA Nedir?

Ne kadar bir değer karşılığında?: "Bu giysi kaça satılıyor?"- .

KAPAN Nedir?


1 . Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak.
2 . mecaz Düzen, hile.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

D E K N Ç Ö Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Denkçi,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Dikçe, Dikeç, Diken, Dinek, Döneç, Dönek, Dönük, Edinç, Kendi, Künde, Ödünç,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çine, Deni, Denk, Dinç, Dine, Dink, Edik, Ekin, Enik, İken, İneç, İnek, Keçi, Kedi, Ödün, Ökçe, Ünik,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çük, Dek, Dik, Din, Dük, Dün, Edi, Ekü, İde, İnç, Kin, Öke,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, En, İç, İn, Ke, Ki, Ne, Nü, Öç, Öd, Ön, Üç, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.