İÇEBAKIŞ (TDK)

Deneğin bilincinde olanları izleyerek ruhsal süreçlerin özellik ve nitelikleri hakkında bilgi vermesi durumu.

İçebakış kelimesi baş harfi İ son harfi Ş olan bir kelime. Başında İ sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi E , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi I , sekizinci harfi Ş . Başı İ sonu Ş olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HAKKINDA Nedir?

İlgili olarak, üzerine: "Kocasının sağlığı hakkında bilgi istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

RUHSAL Nedir?


1 . Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik.
2 . Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜREÇ Nedir?

Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses: "Kitaba aldığım bu yazılar, gerçekte siyasal kavgamın gelişme sürecinde önemli bir tavır takınmayı vurgulamaktadır."- A. İlhan.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

A B E I K Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Başçık,

5 Harfli Kelimeler

Bakış, Başçı, Bekçi, Beşik, Bıçak, Bişek, Çakış, Çekiş, Kaçış, Şaibe,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açkı, Akçe, Akış, Aşçı, Aşık, Bakı, Baki, Beka, Çakı, Çeki, Ekşi, Eşik, İaşe, İşba, Kabe, Kaçı, Kaşe, Keçi, Şaki, Şike,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Açı, Akı, Aşı, Aşk, Baç, Bak, Baş, Bek, Beş, Çak, Çek, Çiş, İka, Kaç, Kaş, Keş, Kıç, Kış, Şak, Şeb, Şek, Şık, Şia,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Aş, Be, Çe, Ek, Eş, İç, İş, Ke, Ki, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.