İÇEBAKIŞÇILIK (TDK)

Ruhbilimde temel ve güvenilir tek yöntemin içebakış olduğunu öne süren kuram.

İçebakışçılık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi E , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi I , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜVENİLİR Nedir?

Güven duygusu veren, güvenilen: "Güvenilir kaynak. Güvenilir adam."- .

İÇEBAKIŞ Nedir?

Deneğin bilincinde olanları izleyerek ruhsal süreçlerin özellik ve nitelikleri hakkında bilgi vermesi durumu.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAM Nedir?


1 . Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
2 . Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü: "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler."- H. Taner.
3 . Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori: "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar."- S. Birsel.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

RUHBİLİM Nedir?

Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, °ruhiyat, °psikoloji.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A B E I I I K K L Ç Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bıçakçılık,

8 Harfli Kelimeler

Baççılık, Başlıkçı, Bıçaklık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alkışçı, Aşçılık, Aşıklık, Balıkçı, Bıçakçı, Bıçaklı, Çakılış, Çakışık, Çıkıkçı, Çıkışlı, Kaşıkçı, Kılıbık, Kılıççı,

6 Harfli Kelimeler

Açıkçı, Açılış, Açkılı, Akçeli, Akışlı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Balçık, Başçık, Başlık, Beşlik, Çakılı, Ilıkça, Işıkçı, Işıklı, Işılak, Kabile, Kaçlık, Kalkış, Kaşeli, Kılçık, Kışlak, Kışlık, Şıklık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Alkış, Aşılı, Aşlık, Baççı, Bakış, Balık, Balkı, Başçı, Başlı, Bekçi, Belik, Belki, Beşik, Beşli, Bıçak, Bıçık, Bıçkı, Bıkış, Bilek, Bişek, Çakıl, Çakış, Çalık, Çalış, Çalkı, Çebiç, Çekiç, Çekik, Çekiş, Çelik, Çıkak, Çıkık, Çıkış, Çiçek, Çilek, Eşkal, Eşlik,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Açık, Açış, Açkı, Aile, Akçe, Akıl, Akış, Akik, Akil, Aklı, Akli, Alçı, Alıç, Alık, Alış, Aşçı, Aşık, Bakı, Baki, Bale, Beka, Bela, Beli, Bile, Çakı, Çalı, Çeki, Çıkı, Çile, Ekli, Ekşi, Elçi, Elik, Eşik, Eşli, Ilık, Işık, Işıl, Işkı,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Açı, Akı, Ali, Aşı, Aşk, Baç, Bak, Bal, Baş, Bek, Bel, Beş, Çak, Çal, Çeç, Çek, Çil, Çiş, Ela, Elk, İka, İla, İle, İlk, Kaç, Kak, Kal, Kaş, Kek, Kel, Keş, Kıç, Kıl, Kış, Kik, Kil, Lak, Leb,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Aş, Be, Çe, Ek, El, Eş, İç, İl, İş, Ke, Ki, La, Le, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.