İÇBAŞKALAŞIM (TDK)

Püskürük magmaların, soğurdukları kültelerin etkisi altında, bileşimlerinde oluşan başkalaşım.

İçbaşkalaşım kelimesi baş harfi İ son harfi M olan bir kelime. Başında İ sonunda M olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi I , onikinci harfi M . Başı İ sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BAŞKALAŞIM Nedir?

Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi, istihale, metamorfizm.

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BİLEŞİM Nedir?


1 . Bileşme işi: "Mustafa Kemal, Dil Kurumunu, Tarih Kurumunu ulusal bir bileşim yaratılsın, ulusal bir bilinç doğsun diye kurmuş..."- A. İlhan.
2 . kimya İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip: "Suyun bileşiminde hidrojenle oksijen vardır."- .
3 . kimya Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı.
4 . kimya Bileşme sonucu oluşan cisim.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

KÜLT Nedir?


1 . Din (I).
2 . din b. (***) Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
3 . Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

KÜLTE Nedir?


1 . Külçe.
2 . jeoloji Kayaç.
3 . halk ağzında Demet, bağlam.

MAGMA Nedir?

Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

PÜSKÜRÜK Nedir?

Yanardağın püskürmesiyle ortaya çıkan.

A A A B I K L M Ç İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Başkalaşım,

9 Harfli Kelimeler

Açıklaşma, Bıçaklama,

8 Harfli Kelimeler

Açıklama, Açkılama, Aşılamak, Başlamak, Başmakçı, Çalışmak, Şaşılmak, Şıklaşma,

7 Harfli Kelimeler

Ablakça, Açılama, Açılmak, Açmalık, Aklaşma, Alışmak, Almaşık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Bakılma, Bakışma, Balkıma, Başakçı, Başaklı, Başlama, Çakılma, Çakışma, Çalışma, Çalkama, Kabaşiş, Kaçılma, Kaçışma, Kaşlama, Kışlama, Makabil, Maşalık, Şaklama, Şaşaalı, Şaşılma,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Akışma, Aklama, Alabaş, Alaçam, Alaçık, Alaşım, Alıkça, Alışma, Amaçlı, Amalık, Aşılma, Balama, Balçak, Balçık, Başçık, Başlık, Başmak, Başmal, Çalmak, Çamlık, Iklama, İşbaşı, Kabala, Kalaba, Kamalı, Kaşıma, Maaşlı, Mablak, Maşala, Maşalı, Mikalı, Şakıma, Şalaki, Şamalı, Şaşlık, Şaşmak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Açlık, Açmak, Akala, Akbaş, Akçıl, Akşam, Alaka, Alçak, Alkım, Alkış, Almaç, Almak, Almaş, Aşama, Aşlık, Aşmak, Bakaç, Bakam, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Başak, Başçı, Başka, Başlı, Bıçak, Bıkma, Çakal, Çakıl, Çakım, Çakış, Çakma, Çalak, Çalık, Çalım,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Açık, Açım, Açış, Açkı, Açma, Akaç, Akça, Akıl, Akım, Akış, Akil, Akim, Aklı, Akli, Akma, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alış, Alim, Alma, Amaç, Amal, Amil, Aşçı, Aşık, Aşım, Aşma, Bakı, Baki, Bala, Çaba, Çakı, Çalı, Çıma, İlaç, İlam,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Açı, Aka, Akı, Ala, Ali, Ama, Aşı, Aşk, Baç, Bak, Bal, Baş, Çak, Çal, Çam, Çil, Çim, Çiş, İka, İla, İlk, İma, Kaç, Kal, Kam, Kaş, Kıç, Kıl, Kış, Kil, Kim, Lak, Lam, Lim, Maç, Mai, Mal, Maş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Am, Aş, İç, İl, İm, İş, Ki, La, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.