İÇBÜKEY (TDK)

Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav: "İçbükey mercek. İçbükey ayna."- .

İçbükey kelimesi baş harfi İ son harfi Y olan bir kelime. Başında İ sonunda Y olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi B , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi E , yedinci harfi Y . Başı İ sonu Y olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNA Nedir?


1 . Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat: "Ben onun aynada saçlarına değil, bana baktığını gene aynadan görüyordum."- T. Buğra.
2 . Karagöz oyununda perde.
3 . Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha: "Kapı kanadının aynası. Çeşmenin aynası."- .
4 . Atların diz kapağı.
5 . sıfat, argo İyi bir durumda, yolunda: "İşimiz ayna."- .
6 . mecaz Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey: "Bir ülkenin sanat ve kültür hayatı bir bakıma o ülkenin uygarlık aynasıdır."- H. Taner.
7 . denizcilik Küreğin yassı uç bölümü.
8 . denizcilik Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün.
9 . denizcilik Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇUKUR Nedir?


1 - Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer).
2 - Çene ve yanaktaki gamze.
3 - Sin, °mezar.

DÜZGÜN Nedir?


1 . Doğru ve pürüzsüz, muntazam: "Düzgün tahta. Düzgün yol."- .
2 . Düzenli, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam.
3 . İyi: "Belli ki hâlleri vakitleri çok düzgün değil."- M. Ş. Esendal.
4 . zarf Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde: "Düzgün konuşuyor."- .
5 . matematik Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim): "Düzgün çok yüzlü."- .
6 . isim, eskimiş Fondöten.

İÇBÜKEY Nedir?

Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav: "İçbükey mercek. İçbükey ayna."- .

KONKAV Nedir?

İçbükey.

MERCEK Nedir?

İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, adese, lens.

OBRUK Nedir?


1 . İçinde su biriken çukur yer, doğal kuyu.
2 . sıfat, fizik, matematik İçbükey.
3 . sıfat Çok yemek yiyen, çok iştahlı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PÜRÜZSÜZ Nedir?


1 . Pürüzü olmayan: "Yüzü bir sabah gibi düz ve pürüzsüzdü."- K. Hulûsi.
2 . Düzgün, falsosuz (ses): "Pürüzsüz, billur gibi sesleri İncirlik, Kanlıdere taraflarını çın çın öttürüyordu."- O. C. Kaygılı.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

B E K Y Ç Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İçbükey,

5 Harfli Kelimeler

Bekçi,

4 Harfli Kelimeler

Biye, Çeki, Keçi,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bey, Bük, Çek, Çiy, Çük, Ekü, İye, Üye, Yek, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, Ey, İç, Ke, Ki, Üç, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.