İÇASALAKLIK (TDK)

İçasalakların yaşam biçimi.

İçasalaklık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi A , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

İÇASALAK Nedir?

Konakçının içinde yaşayan asalak.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

A A A I K K L L S Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Asalaklık,

8 Harfli Kelimeler

Alçaklık, Kalçalık, Laçkalık, Salaklık, Salçalık,

7 Harfli Kelimeler

Akçasal, Akılsal, Aksakal, Alakalı, Alkalik, İlaçlık, Kalçalı, Kasalık, Laklaka, Saçaklı, Sakalık, Sakallı, Salakça, Salçalı,

6 Harfli Kelimeler

Açısal, Alaçık, Alıkça, Alkali, Asalak, Çalkak, Iskaça, İlaçlı, Kaçlık, Kasalı, Kıskaç, Klasik, Laakal, Laklak, Sakalı, Saklık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akala, Akçıl, Aklık, Aksak, Alaka, Alçak, Alkil, Allık, Asklı, Aslık, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çıkak, Islak, Kaçak, Kaçık, Kaçlı, Kakaç, Kakıç, Kalak, Kalas, Kalça, Kalıç, Kalık, Kasık, Kaslı, Kıska, Kikla, Laçka, Lakçı, Laski, Saçak, Saçık, Saçlı, Saika, Sakak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Akik, Akil, Akis, Aklı, Akli, Aksi, Alçı, Alıç, Alık, Alil, Allı, Asal, Asık, Asıl, Asil, Askı, Asla, Asli, Çakı, Çalı, Iska, İlaç, İlla, İllı, İsal, Kaça, Kaçı, Kail, Kaka, Kala, Kasa, Kask, Kısa, Kils,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Aks, Ala, Ali, Asa, Ası, Asi, Ask, Çak, Çal, Çil, Çis, İka, İla, İlk, İsa, Kaç, Kak, Kal, Kas, Kıç, Kıl, Kik, Kil, Lak, Lal, Saç, Sak, Sal, Sık, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, As, İç, İl, İs, Ki, La, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.