İÇAKIŞLILIK (TDK)

İçakışlı bölgenin özelliği.

İçakışlılık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Ç , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

İÇAKIŞLI Nedir?

Akarsuları sürekli aksa da denize ulaşamayan (bölge).

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

A I I I K K L L Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Alkışçılık,

9 Harfli Kelimeler

Alışıklık,

8 Harfli Kelimeler

Akçıllık, Çakıllık, Kılçıklı, Lakçılık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alıklık, Alkışçı, Aşçılık, Aşıklık, Çakılış, Çakıllı, Çakışık, Çalılık, Çıkışlı, Ilıkçıl, Ilıklık, İlaçlık, Kaşıkçı, Kılıçlı, Kılıklı,

6 Harfli Kelimeler

Açılış, Açkılı, Akıllı, Akışlı, Alçılı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Çakılı, Çalılı, Ilıkça, Işıkçı, Işıklı, Işılak, İlaçlı, Kaçlık, Kalkış, Kılçık, Kışlak, Kışlık, Şıklık, Şıllık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Alkış, Alkil, Allık, Aşılı, Aşlık, Çakıl, Çakış, Çalık, Çalış, Çalkı, Çıkak, Çıkık, Çıkış, İşkal, Kaçık, Kaçış, Kaçlı, Kakıç, Kakış, Kalıç, Kalık, Kalış, Kaşık, Kaşlı, Kılıç, Kılık, Kılış, Kıllı, Kışla, Kikla, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açkı, Akıl, Akış, Akik, Akil, Aklı, Akli, Alçı, Alıç, Alık, Alış, Alil, Allı, Aşçı, Aşık, Çakı, Çalı, Çıkı, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, İlaç, İlla, İllı, Kaçı, Kail, Klik, Laik, Lika, Şaki, Şali,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Ali, Aşı, Aşk, Çak, Çal, Çil, Çiş, İka, İla, İlk, Kaç, Kak, Kal, Kaş, Kıç, Kıl, Kış, Kik, Kil, Lak, Lal, Şak, Şal, Şık, Şia,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Aş, İç, İl, İş, Ki, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.