HUTBE (TDK)

Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt.

Hutbe kelimesi baş harfi H son harfi E olan bir kelime. Başında H sonunda E olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi B , beşinci harfi E . Başı H sonu E olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAYRAM Nedir?


1 . Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler.
2 . Özel olarak kutlanan gün: "Üzüm bayramlarının eğlencelerinde bulunmak istiyorum."- H. E. Adıvar.
3 . mecaz Sevinç, neşe: "Sandalda, gemide bir sevinç, bir bayram, el çırpmalar, gülüşler, yaşalar."- N. Cumalı.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

MİNBER Nedir?

Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer.

NAMA Nedir?

adına, kendine, kendisine.

NAMAZ Nedir?

İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat: "İki rekât namazı nerede olsa kılarız."- P. Safa.

ÖĞÜT Nedir?

Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat: "Bütün öğütlerine itaat ettiğim hâlde hiçbir şeye muvaffak olamıyorduk."- A. Gündüz.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

B E H T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Hutbe,

3 Harfli Kelimeler

Bet, But, Tuh,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, Eh, Et, He, Hu, Te, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.