HURUFİLİK (TDK)

Kur'an'ın harflerinden birtakım anlam ve yargılar çıkaran bir mezhep.

Hurufilik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi U , beşinci harfi F , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı H sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

BİRTAKIM Nedir?

Kimi, bazı: "Aklından son süratle birbirini tutmaz, birtakım düşünceler geçiyordu."- H. Taner.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

HARF Nedir?

Dilde sesleri gösteren ve abeceyi oluşturan imlerden her biri.

HARFLER Nedir?

ilk basım denemelerinde kullanılmış olan köşeli harfler.

MEZHEP Nedir?


1 . Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri: "Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Anlayış, görüş.
3 . eskimiş Öğreti.

YARGI Nedir?


1 . Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
2 . hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."- Anayasa.

F H K L R U U İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hurufilik,

6 Harfli Kelimeler

Hurufi,

5 Harfli Kelimeler

Fikir, Firik, Kiril, Kirli, Kurul, Lirik, Ruhlu,

4 Harfli Kelimeler

Fiil, Huri, İlik, Kufi, Kuhi, Kulu, Kuru, Ruhi, Ufki, Ufuk, Uful, Uruk,

3 Harfli Kelimeler

Fil, Flu, Ful, İki, İlk, İri, Kil, Kir, Kul, Kur, Lif, Lir, Ruf, Ruh, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Hu, İl, Ki, Uf, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.