HURMALIK (TDK)

Hurma ağacı çok olan yer: "İlk iş hurmalıklar altına rahat bir döşek kurmak oldu."- R. H. Karay.

Hurmalık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı H sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

DÖŞEK Nedir?


1 . Yatak: "Odadakileri uyandırmamak için yavaşça döşekten indi."- M. Ş. Esendal.
2 . Gemi gövdesinde, su basıncı, çarpma, karaya oturma vb. durumlarda darbeleri karşılayabilecek, yük ve makinelerin ağırlığına dayanabilecek dirençteki yapı gereci.
3 . halk ağzında Dövülmek üzere harman yerine serilen ekin sapları.

HURMA Nedir?


1 . Hurma ağacı.
2 . Bu ağacın tatlı meyvesi.

HURMALIK Nedir?

Hurma ağacı çok olan yer: "İlk iş hurmalıklar altına rahat bir döşek kurmak oldu."- R. H. Karay.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KURMAK Nedir?


1 - Bir şeyin oluşmasına yardım eden parçaları birleştirerek tüm durumuna getirmek, °monte etmek.
2 - Dik durmasını sağlamak, dikmek, germek.
3 - Hazırlamak.
4 - (Yaylı, zemberekli şeylerde) Yayı ya da zembereği germek.
5 - Gereken koşulları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak.
6 - (Etkisi ve önemi geniş, sürekli şeyler için) Meydana getirmek, °tesis etmek.
7 - Yapmak, °inşa etmek.
8 - Yapmak, oluşturmak.
9 - Ortaklık sağlamak.
10 - Belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirlemek. 1
1 - Bir araya getirmek, toplamak. 1
2 - Gizlice hazırlamak, tasarlamak. 1
3 - Düşünmek. 1
4 - Aklına koymak. 1
5 - Zihinde büyütmek. 1
6 - Bir kimseyi dedikodu ya da telkinlerle başkasına karşı öfkelendirmek. 1
7 - Sağlamak, oluşturmak.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

RAHAT Nedir?


1 - İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, erinç, °huzur.
2 - Üzüntü, sıkıntı ve tedirginliği olmayan, erinçli.
3 - Sıkıntı ya da yorgunluk, tedirginlik vermeyen.
4 - Aldırmaz, gamsız.
5 - Kolay bir biçimde, kolaylıkla.
6 - "Hazır ol" durumunda bulunanlara, oldukları yerde serbest bir durum almaları için verilen komut.

A H I K L M R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hurmalık,

7 Harfli Kelimeler

Ihlamur,

6 Harfli Kelimeler

Hamlık, Kumalı, Kumral, Kuralı, Mahluk,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Haklı, Haluk, Hamur, Harım, Harlı, Hırka, Humar, Hurma, Ihmak, Irmak, Kahır, Kalım, Karlı, Kılma, Kırma, Kumar, Kumla, Kural, Kuram, Kurma, Mahur, Makul, Marul, Muhal, Rahım, Rakım,

4 Harfli Kelimeler

Ahır, Akıl, Akım, Aklı, Akur, Alık, Alım, Arık, Arlı, Hakı, Halı, Halk, Ihma, Irak, Kamu, Karı, Kral, Kula, Kuma, Kura, Mark, Rakı, Ruam, Ulah, Ulak, Ulam, Umar, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Ahu, Akı, Arı, Ark, Hak, Hal, Ham, Har, Hık, Hır, Ira, Irk, Kah, Kal, Kam, Kar, Kıl, Kır, Kul, Kum, Kur, Lak, Lam, Mal, Mıh, Ram, Rıh, Ruh, Rum, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, Ar, Ha, Hu, Ih, La, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.