HURİ (TDK)

Cennette yaşadığına inanılan dişi varlık: "Aydan arıdır yüzleri / Misk amberdir sözleri / Cennette huri kızları."- Yunus Emre.

Huri kelimesi baş harfi H son harfi İ olan bir kelime. Başında H sonunda İ olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ . Başı H sonu İ olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMBER Nedir?


1 . Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde: "Dağıtır gülleri boşlukta hava / Ve buhurdanda tüter amberler."- A. N. Asya.
2 . Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı.

CENNET Nedir?


1 - Din inanışına göre, iyilik yapanla-rın, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir gönence kavuşacakları yer, uçmak (II).
2 - Çok güzel yer.

DİŞİ Nedir?


1 . Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey).
2 . Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki): "Dişi kedi."- .
3 . isim Kadın.
4 . Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan: "Dişi klişe. Dişi kalıp."- .
5 . Yumuşak, kolay işlenen (maden).
6 . mecaz Şuh, işveli, çekici.

HURİ Nedir?

Cennette yaşadığına inanılan dişi varlık: "Aydan arıdır yüzleri / Misk amberdir sözleri / Cennette huri kızları."- Yunus Emre.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

MİSK Nedir?

Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çakarılan güzel kokulu madde.

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YÜZLER Nedir?

Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru üçüncü rakamının bulunduğu yer.

H R U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Huri, Ruhi,

3 Harfli Kelimeler

Ruh,

2 Harfli Kelimeler

Hu, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.