HURAFE (TDK)

Dine sonradan girmiş yanlış inanç.

Hurafe kelimesi baş harfi H son harfi E olan bir kelime. Başında H sonunda E olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi E . Başı H sonu E olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANÇ Nedir?


1 . Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma: "Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi."- H. Taner.
2 . Birine duyulan güven, inanma duygusu.
3 . İnanılan şey, görüş, öğreti: "Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri."- N. Ataç.
4 . din b. (***) Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat: "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."- Anayasa.

SONRADAN Nedir?

Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda: "Mehmet o günkü budalalığının farkına ancak sonradan vardı."- H. Taner.

YANLIŞ Nedir?


1 . Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata: "Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım."- N. Eray.
2 . sıfat Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı: "Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı."- A. Gündüz.
3 . zarf Hatalı bir biçimde: "Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat, felsefe Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

A E F H R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Hurafe,

5 Harfli Kelimeler

Fahur, Ferah, Refah,

4 Harfli Kelimeler

Eruh, Fare, Fuar, Hare, Harf, Reha,

3 Harfli Kelimeler

Ahu, Far, Fer, Haf, Har, Her, Raf, Ruf, Ruh,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Ar, Eh, Er, Fa, Fe, Ha, He, Hu, Ra, Re, Uf, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.