HULUSKAR (TDK)


1 . Temiz duygulu, içten.
2 . isim, mecaz Dalkavuk, şakşakçı.

Huluskar kelimesi baş harfi H son harfi R olan bir kelime. Başında H sonunda R olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi U , beşinci harfi S , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi R . Başı H sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DALKAVUK Nedir?


1 . Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, kemik yalayıcı: "Bunları yaparken hiçbir zaman kendini dalkavuk vaziyetine düşürmez."- R. N. Güntekin.
2 . tarih Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DUYGULU Nedir?

Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas: "Bizi kapıda yumuşak, içli, duygulu bir kadın karşıladı."- H. Taner.

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ŞAKŞAK Nedir?

Çoğunlukla hokkabazların kullandıkları, hafifçe vurulduğunda hızla vurulmuş gibi "şak" diye ses çıkaran tahta maşa.

ŞAKŞAKÇI Nedir?


1 . Özellikle tiyatroda oyunu alkışlamak için parayla tutulan kimse.
2 . mecaz Bir kimseyi veya onun yaptığı her şeyi doğru bularak öven ve başkalarına da kabul ettirmeye çalışan kimse, alkışçı, huluskâr, zilli bebek.

TEMİZ Nedir?


1 . Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, hijyenik: "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var."- F. R. Atay.
2 . Özenle yapılmış: "Temiz iş. Temiz dayak."- .
3 . Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan: "Temiz araba."- .
4 . Ahlakça lekesiz, necip, nezih: "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..."- R. N. Güntekin.
5 . zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde: "Temiz giyinmek."- .

A H K L R S U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Huluskar, Sahurluk,

6 Harfli Kelimeler

Ruhsal, Rusluk,

5 Harfli Kelimeler

Haluk, Hulus, Husul, Kural, Kurul, Kusur, Ruhlu, Sahur, Salur, Sulak, Suluk, Uskur,

4 Harfli Kelimeler

Aksu, Akur, Halk, Hars, Kars, Klas, Kral, Kula, Kulu, Kura, Kurs, Kuru, Raks, Sual, Sulh, Sulu, Sura, Ulah, Ulak, Ulus, Urla, Uruk, Uslu, Usul,

3 Harfli Kelimeler

Ahu, Aks, Ark, Ask, Hak, Hal, Har, Has, Kah, Kal, Kar, Kas, Kul, Kur, Lak, Ruh, Rus, Sah, Sak, Sal, Sur, Ula, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Ar, As, Ha, Hu, La, Ra, Su, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.