HUDUTLANDIRMAK (TDK)

Sınırlandırmak, sınır çekmek.

Hudutlandırmak kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi U , üçüncü harfi D , dördüncü harfi U , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı H sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKME Nedir?


1 . Çekmek işi: "Siyah kehribar tespihini çekmeye başladı."- C. Uçuk.
2 . Çekmece: "Sonra çekmesinden pembe bir dosya çıkarıp önüne sürdü."- H. Taner.
3 . Yüksekteki ince dalları çekip kesmeye yarar, ay biçiminde, uzun saplı, ağzı tırtıklı bıçak.
4 . Parmak veya mızrapla çalınan çalgı.
5 . Ağacın yapısındaki nem oranının azalması sonucu boyutlarının küçülmesi.
6 . İş yaparken giyilen bir tür şalvar.
7 . sıfat Çekilerek giyilen veya kullanılan: "Erkekleri yandan lastikli çekme fotinden başkasını bilmiyorlardı."- R. H. Karay.
8 . sıfat Düzgün biçimli: "Çekme burun."- .
9 . spor Vücut bölümlerinin bükücü kas gücü ile bir direnci kendisine yaklaştırması.

ÇEKMEK Nedir?


1 . Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek: "Hepsi iskemleleri çekerek masanın etrafında bir halka yapmaya hazırlanıyorlardı."- R. N. Güntekin.
2 . Taşıtı bir yere bırakmak, koymak.
3 . Germek: "İpi çekmek."- .
4 . İçine almak, emmek.
5 . Bir yerden başka bir yere taşımak: "Ekini tarladan çekmek."- .
6 . Bir amaçla ortadan kaldırmak: "Piyasadaki parayı çekmek."- .
7 . Solukla içine almak: "Beş defa yutkunup üç defa burnunu çektikten sonra anlattı."- B. R. Eyuboğlu.
8 . Üzerinde bulunan bir silahla saldırmak için davranmak: "Elindeki tabancayı tetiğine basmak için yeni çekivermiş gibiydi."- T. Buğra.
9 . Atmak, vurmak: "Dayak çekmek. Şut çekmek."- .
10 . Bir kimseyi veya bir şeyi geri almak. 1
1 . Güç durumlara dayanmak, katlanmak: "Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı. Sekiz yaşından beri çekiyordum."- P. Safa. 1
2 . (-i) Yüklenmek, üzerine almak, etkisi altında bulunmak: "Onun bütün masraflarını ben çekiyorum."- . "Senin yüzünden bir hâl olursa azabını ömrün boyunca çekersin, ağabey..."- H. Taner. 1
3 . Tartıda ağırlığı olmak: "Tartsaydınız kırk, kırk beş kilodan fazla çekmezdi."- P. Safa. 1
4 . Döşemek: "Kablo çekmek."- . 1
5 . Herhangi bir engel kurmak: "Derenin kış yaz kurumayan suları böğürtlen fidanlarını yükseltmiş, iki tarafa yemiş dolu bir koyu çit çekmiş."- R. H. Karay. 1
6 . Şans denemek amacıyla hazırlanmış kâğıtlardan birini almak: "Birisi niyet çeksin de biz de bir lokma bir şey yiyelim, diye bekleşiyorlar."- S. F. Abasıyanık. 1
7 . İmbik yardımı ile elde etmek: "İspirto çekmek. Gül yağı çekmek."- . 1
8 . Çizgi durumunda uzatmak: "Kirpiğine sürme çek / Kına yak parmağına."- F. N. Çamlıbel. 1
9 . Aynısını yazmak veya çizmek: "Yazıyı temize çekmek. Kopya çekmek."- .
20 . Tedavi amacıyla şişe, vantuz, sülük vb.ni uygulamak: "Bardak çekmek."- . 2
1 . Bir yerden bir şeyi yukarı doğru almak. 2
2 . Görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek: "Fotoğraf çekmek. Film çekmek."- . 2
3 . Taşıma gücü olmak: "Bu araba 500 kilodan çok yük çekmez."- . 2
4 . Öğütmek: "Kahve çekmek."- . 2
5 . Protesto, poliçe, çek vb. düzenleyip yürürlüğe koymak. 2
6 . Dikkat, ilgi vb.ni üzerine toplamak: "Bu kadın iyi terzi elinden çıkmış koyu renk elbiseleri içinde biçimli vücuduyla az sonra dikkati çeker."- R. H. Karay. 2
7 . Hoşa gitmek, sarmak. 2
8 . Kaçan ilmeği örmek: "Çorap çekmek."- . 2
9 . Masrafını karşılamak, ikramda bulunmak: "Beni lokantasına götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti."- H. E. Adıvar.
30 . Bir duyguyu içinde yaşatmak: "Ona yanıyorum, onun hasretini çekiyorum."- R. H. Karay. 3
1 . Yürütmek, sürmek: "Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın."- Y. K. Beyatlı. 3
2 . (-e) Bir kimse ailesinden birine herhangi bir bakımdan benzemek: "Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur."- T. Buğra. 3
3 . Bir şeyin içyüzünü anlamak amacıyla bir kimseyi sıkıştırmak: "Sorguya çekmek."- . 3
4 . (-i, -e) Herhangi bir anlama almak: "Bak, sözümü nereye çekti!"- . 3
5 . (-i, -e) Örtmek, giymek: "Yorganınızı başınıza çeker ve uykunuza devam edersiniz."- R. H. Karay. 3
6 . (-i, -e) Dişi hayvanı çiftleşmek için erkeğin yanına götürmek. 3
7 . Yol, ay sürmek: "Sevmediğim ayların çoğu otuz bir çeker, uzundur."- B. Felek. 3
8 . (nsz) Daralıp kısalmak: "Kumaşı yıkayınca çekti."- . 3
9 . Söylemek: "Bir nutuk çekmeye başlarken birdenbire yutkunmuş susmuştu."- Y. K. Beyatlı.
40 . Asmak: "Açıkta durduk. Demir attık. Kayığa tehlike bayrakları çektik."- Halikarnas Balıkçısı. 4
1 . Boya, badana vb. sürmek. 4
2 . Yollamak: "Çektikleri telgrafı babasıyla annesi, bakalım, alabilecekler mi?"- A. İlhan. 4
3 . Bir şeyi emip dışarıya çıkarmak: "Tulumba, suyu iyi çekiyor. Baca iyi çekiyor."- . 4
4 . Hamur vb. iyice pişmiş duruma gelmek. 4
5 . fizik Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisine yaklaşmaya zorlamak, itmek karşıtı. 4
6 . teknik Vericiden gelen dalgaları algılayarak televizyon, radyo, tele

ÇEKMEK Nedir?


1 - Bir şeyi tutup kendine ya da başka bir yöne doğru yürütmek.
2 - (Taşıt için) Bırakmak, koymak.

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

SINIRLANDIRMA Nedir?

Sınırlandırmak işi.

SINIRLANDIRMAK Nedir?

Sınırlamak, hudutlandırmak.

A A D D H I K L M N R T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Hudutlandırmak,

13 Harfli Kelimeler

Hudutlandırma,

10 Harfli Kelimeler

Daldırtmak, Dalkurutan, Durulanmak, Utandırmak,

9 Harfli Kelimeler

Aldırtmak, Daldırmak, Daldırtma, Darıltmak, Dırlanmak, Durulamak, Durulanma, Durultmak, Harmanlık, Hırlatmak, Kaldırtma, Kumandalı, Kurtlanma, Kurulanma, Kurutmalı, Kutulanma, Mantarlık, Muhtarlık, Utandırma,

8 Harfli Kelimeler

Aldırmak, Aldırtma, Andırmak, Anırtmak, Ardılmak, Daldırma, Dalkıran, Damatlık, Darılmak, Darıltma, Dırlanma, Dumanlık, Durmadan, Durulama, Durulmak, Durultma, Haktanır, Hırlamak, Hırlatma, Hurdalık, Hurmalık, Kalandır, Kaldıran, Kaldırma, Kandırma, Kanırtma, Kantarlı, Katmanlı, Katranlı, Kırtlama, Kudurtma, Kurtalan, Kurtulma, Kurulama, Kutlanma, Kutulama, Mahlukat, Mahrukat, Malkıran, Mantarlı,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Aklımda, Aktarım, Aldırma, Alınmak, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anırtma, Anlatım, Anmalık, Ardılma, Arınmak, Arıtmak, Armutlu, Atılmak, Damaklı, Damarlı, Daraltı, Darılma, Dudaklı, Dumanlı, Duraklı, Durulma, Hırlama, Ihlamak, Ihlamur, Kalınma, Kanatlı, Kandıra, Kanırma, Karadul, Karadut, Karaltı, Karılma, Karınma, Katılma, Katmalı, Kınlama, Kıranta,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Aharlı, Akdarı, Akıtma, Alınma, Amalık, Anadut, Analık, Anamur, Anılma, Anırma, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Arınma, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Atalık, Atılma, Dalmak, Damalı, Darlık, Duahan, Durmak, Dutluk, Hamlık, Hanlık, Hantal, Haranı, Hardal, Harlak, Harman, Hatalı, Hatıra, Hıltan, Hıltar, Ihlama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adamı, Adına, Ahkam, Ahlak, Ahlat, Ahmak, Akdut, Aklan, Akman, Akran, Aktar, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Ardak, Ardıl, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artın, Artma, Atmak, Atmık, Dalak, Dalan, Dalma,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Ahar, Ahdı, Ahır, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Akur, Akut, Alan, Aldı, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Amut, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Anut, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Artı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aha, Ahu, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Aut, Dah, Dal, Dam, Dar, Dua, Dul, Dun, Dut, Had, Hak, Hal, Ham, Han, Har, Hat, Hık, Hır, Hun, Ira, Irk, Kah, Kal, Kam,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Ak, Al, Am, An, Ar, At, Ha, Hu, Ih, La, Ra, Ta, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.