HUDUT (TDK)


1 . Sınır: "Bir çiçek dermeden sevgi bağından / Huduttan hududa atılmışım ben."- F. N. Çamlıbel.
2 . mecaz Uç, son.

Hudut kelimesi baş harfi H son harfi T olan bir kelime. Başında H sonunda T olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi U , üçüncü harfi D , dördüncü harfi U , beşinci harfi T . Başı H sonu T olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATIL Nedir?


1 . Tembel.
2 . İşsiz, aylak.
3 . Etkisiz, işe yaramaz.
4 . fizik Süreduran.

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIN Nedir?

İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak.

ÇAMLI Nedir?

Çamı bulunan.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

DERME Nedir?


1 . Dermek işi.
2 . Aynı türden bir araya getirilmiş şeylerin hepsi, koleksiyon.

HUDUT Nedir?


1 . Sınır: "Bir çiçek dermeden sevgi bağından / Huduttan hududa atılmışım ben."- F. N. Çamlıbel.
2 . mecaz Uç, son.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SEVGİ Nedir?

İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu: "Sevgi ve dostluk şu dünyada o kadar az bulunan şeyler ki."- H. Taner.

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

D H T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Hudut,

3 Harfli Kelimeler

Dut, Tuh,

2 Harfli Kelimeler

Hu, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.