HUDAYİNABİT (TDK)


1 . Kendiliğinden yetişen (bitki).
2 . mecaz Başıboş büyümüş (kimse).
3 . mecaz Eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiş olan (kimse).

Hudayinabit kelimesi baş harfi H son harfi T olan bir kelime. Başında H sonunda T olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi U , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi B , onuncu harfi İ , onbirinci harfi T . Başı H sonu T olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞIBOŞ Nedir?


1 . Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan: "Başıboş yaşayışa alışkın değildir."- H. Taner.
2 . Bağlanmamış, serbest bırakılmış: "İstanbul'un başıboş köpekleri rahatça ömür sürmektedirler."- S. Birsel.
3 . zarf, mecaz (başı'boş) Yönetimsiz, baskısız, denetimsiz bir biçimde: "Günün birçok saatlerinde dar sokaklarda başıboş dolaşır, eski Anadolu evlerini seyrederdim."- A. H. Tanpınar.
4 . zarf, mecaz (başı'boş) Kendi isteğine göre, hiçbir etki altında kalmadan.

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEMİŞ Nedir?

Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KENDİLİĞİNDEN Nedir?


1 . Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi: "... birkaç dakika masa başında beklese kendiliğinden bir şeyler yazmaya başlarmış."- A. H. Tanpınar.
2 . sıfat, bitki bilimi İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit.
3 . sıfat, fizik İradesiz olarak gerçekleşen (hareket), spontane: "Kalbin, atardamarların hareketi kendiliğindendir."- .
4 . sıfat, toplum bilimi Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A A B D H N T U Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hudayinabit,

7 Harfli Kelimeler

Hindiba, İntibah,

6 Harfli Kelimeler

Anadut, Bayati, Duahan, Hayati, Haydin, Haydut, İhtida, İntiba, İntiha, Yabani, Yahudi,

5 Harfli Kelimeler

Abadi, Abani, Aidat, Badat, Badya, Bahai, Bayan, Bayat, Bidat, Bindi, Binit, Hanay, Hanut, Hanya, Hatay, Hatun, Hayat, Hayda, Haydi, Hayta, Hindi, Hindu, Hitan, İbdai, İhata, İtina, Nihai, Taban, Tabii, Tabya, Tahin, Tayin, Yaban, Yahni, Yahut,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Aday, Ahit, Anut, Ayan, Ayin, Ayna, Ayni, Badi, Baht, Bana, Bani, Bant, Bati, Bayi, Biat, Bina, Bini, Buat, Daha, Dahi, Dana, Data, Diba, Dini, Diya, Duba, Hadi, Hain, Hani, Hata, Haya, Huni, İbda, İhya, İnat, İndi, İnha, İnti, Naat,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Abu, Ada, Adi, Aha, Ahi, Ahu, Ait, Ana, Ani, Ant, Ata, Ati, Aut, Aya, Ayn, Bad, Ban, Bat, Bay, Bin, Bit, Bun, But, Dah, Din, Dua, Dun, Dut, Duy, Hab, Had, Han, Hat, Hay, Hin, Hit, Hun, Huy,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ah, An, At, Ay, Bu, Ha, Hu, İn, İt, Ta, Ti, Tu, Un, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.