HORTUMMEMELİLER (TDK)

Pek çok türünün nesil tükenmiş olan, günümüzde filleri içine alan memeli hayvanlar alttakımı.

Hortummemeliler kelimesi baş harfi H son harfi R olan bir kelime. Başında H sonunda R olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi U , altıncı harfi M , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı H sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ALTTAKIM Nedir?

Bir takımın içinde kurulan ikinci derecedeki takım.

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

MEMELİ Nedir?

Memesi olan: "Birdenbire uzun boylu, diri memeli bir hatun askerin önüne çıktı."- S. F. Abasıyanık.

NESİ Nedir?


1 . Akrabası mı, yakını mı?: "Ali, Ahmet'in nesidir?"- .
2 . Hangi yönü, hangi tarafı?: "Bunun nesi iyi?"- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E E E H L L M M M O R R T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Lehimletme,

9 Harfli Kelimeler

İlerletme, Lehimleme, Memeliler, Rimelleme,

8 Harfli Kelimeler

İlerleme, Mermerli, Muhtemel, Muhterem, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Elletme, Emretme, Helmeli, İteleme, Merhume, Mimleme, Muhteri, Telleme, Temelli, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Eletme, Elleme, Emilme, Emleme, Eritme, Hellim, Himmet, Hortum, İletme, İmleme, Mehter, Meleme, Meltem, Memeli, Memure, Merhem, Merhum, Mermer, Meteor, Millet, Muhtel, Teleme, Telmih, Temhir, Teorem,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Erime, Helme, Humor, İllet, Lehim, Liret, Litre, Mehel, Mehil, Mehle, Melul, Memul, Memur, Meret, Merih, Mermi, Metil, Metre, Metro, Milel, Moher, Motel, Muhil, Muhit, Omlet, Remel, Remil, Rimel, Rotil, Rulet, Tehir, Telem, Telli, Temel, Teori, Terim, Terli, Terme, Tirle,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Ehil, Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Emir, Emme, Emmi, Eril, Erim, Erme, Erte, Eruh, Eter, Etil, Etli, Etme, Etol, Hele, Hile, Huri, İlle, İlme, İtme, Liet, Lime, Lort, Luti, Lutr, Meme, Meri, Mert, Mihr, Muit, Murt, Muti,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Hem, Her, Hit, Hol, Hor, İle, Leh, Lim, Lir, Lor, Lot, Met, Mil, Mim, Mir, Mit, Mor, Mum, Mut, Ole, Ret, Rol, Rom, Rot, Ruh, Rum, Tel, Tem, Ter, Tim, Tol, Tor, Tuh, Tul, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Eh, El, Em, Er, Et, He, Hu, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Oh, Ol, Om, Ot, Re, Te, Ti, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.