HOROZBİNAGİLLER (TDK)

Örnek hayvanı horozbina olan, kayalık deniz kıyılarında yaşayan kemikli balıklar familyası.

Horozbinagiller kelimesi baş harfi H son harfi R olan bir kelime. Başında H sonunda R olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi O , beşinci harfi Z , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi G , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı H sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HOROZBİNA Nedir?

Horozbinagillerden, kıyılara yakın alglerin içinde yaşayan, sırt yüzgeci tek parça ve uzun, burun ucu yuvarlak, en büyüğü
5 cm kadar olan küçük bir balık (Blennius gattorugine).

KAYALIK Nedir?

Kayası çok olan yer.

KEMİKLİ Nedir?


1 . Kemiği olan veya çok kemiği olan.
2 . Kemikleri iyi gelişmiş: "Kemikli çocuk."- .
3 . mecaz Çok zayıf, sıska: "Uzun ve kemikli yüzler sanki keder için yaratılmış."- R. H. Karay.

KIYI Nedir?


1 . Kara ile suyun birleştiği yer: "Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kenar, periferi.
3 . denizcilik Sahil: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
4 . mecaz Issız, tenha yer.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A B E G H L L N O O R R Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Horozbinagiller,

10 Harfli Kelimeler

Hanigiller,

9 Harfli Kelimeler

Alengirli, Boagiller, Horozbina, Nargiller,

8 Harfli Kelimeler

Albenili, Belirgin, Bezirgan, Olabilir, Organize, Orhaneli,

7 Harfli Kelimeler

Alegori, Alengir, Allegro, Balerin, Belgili, Belirgi, Belirli, Benizli, Billahi, Gaileli, Gazolin, Gelirli, Gerilla, Haberli, Hanbeli, Hilebaz, Holigan, İnhilal, Liberal, Nargile, Nazilli, Organze, Zahiren, Zehirli,

6 Harfli Kelimeler

Agnozi, Ahiren, Albeni, Algler, Belgin, Benzol, Berzah, Bezgin, Bienal, Bigane, Bilgin, Birler, Bolero, Borani, Borina, Bornoz, Brezil, Erbain, Ergani, Ezgili, Galeri, Garibe, Gazino, Gerili, Gineli, Global, Goblen, Graben, Halebi, Haleli, Halile, Haneli, Hareli, Hazine, Hazire, Hileli, İbrani, İhzari, İzbiro, İzobar,

5 Harfli Kelimeler

Abone, Ahize, Aleni, Alize, Argon, Azeri, Bahir, Bahri, Balon, Baloz, Bariz, Baron, Bazen, Belgi, Belli, Bengi, Beniz, Benli, Beril, Berri, Bezgi, Bezir, Bilar, Bilge, Bilgi, Bilir, Biner, Bingi, Biraz, Birer, Birli, Bizar, Bizon, Boran, Bronz, Elgin, Erbin, Ergin, Eroin, Erzin,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Agel, Ahir, Ahiz, Aile, Alil, Argo, Azil, Azol, Bale, Balo, Bani, Bari, Baro, Bela, Beli, Beri, Biga, Bile, Bili, Bina, Bini, Bira, Biri, Bone, Bono, Bora, Boza, Briz, Ehil, Elan, Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Ezan, Ezgi, Gabi,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ahi, Alg, Ali, Alo, Ani, Ari, Arz, Bal, Ban, Bar, Baz, Bel, Ben, Bez, Bin, Bir, Biz, Boa, Bol, Bor, Boz, Bre, Ego, Ela, Erg, Eza, Gah, Gar, Gaz, Gen, Gez, Giz, Gol, Gri, Hab, Hal, Han, Har,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Al, An, Ar, Az, Be, Eh, El, En, Er, Ge, Ha, He, İl, İn, İz, La, Le, Ne, Oh, Ol, On, Ra, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.