HOROZAĞIRLIK (TDK)

Güreş, yumrukoyunu ve halterde 51-5
6 kg. olarak saptanmış ağırlık sınıfı, °horozsıklet.

Horozağırlık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi O , beşinci harfi Z , altıncı harfi A , yedinci harfi Ğ , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı H sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIRLIK Nedir?


1 . Ağır olma durumu: "Taşın ağırlığı."- . "Yükün ağırlığı."- .
2 . Değerli olma durumu: "Hediyenin ağırlığı."- .
3 . Ağırbaşlılık: "Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi."- .
4 . Tehlikeli olma durumu.
5 . Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum: "Havanın ağırlığı."- .
6 . Sıkıntı.
7 . halk ağzında Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
8 . Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
9 . Yük, külfet: "Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır."- .
10 . Takı: "Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti."- . 1
1 . Sorumluluk: "Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim."- . 1
2 . Etki, baskı, güçlük. 1
3 . Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak: "Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli."- A. İlhan. 1
4 . Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. 1
5 . Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. 1
6 . mecaz Uyuşukluk ve gevşeklik durumu: "Beynime bir ağırlık peyda olmuştu."- A. Gündüz. 1
7 . askerlik Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri: "Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum."- F. R. Atay. 1
8 . fizik Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. 1
9 . spor Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.

GÜRE Nedir?


1 . Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek.
2 . Bir yaşından üç yaşına kadar olan tay.
3 . sıfat, mecaz Kuvvetli, dinç.
4 . sıfat, mecaz Çekingen, korkak, ürkek.

GÜREŞ Nedir?

Belli kurallar içinde, güç kullanarak iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması.

HALT Nedir?


1 . Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma.
2 . teklifsiz konuşmada Uygunsuz söz söyleme, uygunsuz iş yapma.
3 . teklifsiz konuşmada Uygun olmayan, beğenilmeyen şey: "Zehri şurupla, daha bilmem ne haltla karıştırıp yudum yudum içmek, pis şey, iğrenç şey."- R. N. Güntekin.

HALTER Nedir?


1 . Birbirine metal sapla bağlanmış iki gülle veya disklerden yapılmış araç.
2 . Bu aracı iki elle kaldırmayı amaçlayan spor dalı.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

YUMRUKOYUNU Nedir?

Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, °boks.

A H I I K L O O R R Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hazırlık,

7 Harfli Kelimeler

Ağırlık, Ağızlık, Hırkalı, Kahırlı,

6 Harfli Kelimeler

Ağızlı, Ağrılı, Ahırlı, Arılık, Azıklı, Iraklı, Karılı, Kılağı, Kırağı, Kloroz, Kolhoz, Kozalı, Zırhlı, Zırlak,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Arkoz, Azılı, Azlık, Haklı, Harlı, Hazık, Hazır, Hazro, Hırka, Hırlı, Hızar, Hızır, Hızla, Hızlı, Horoz, Izrar, Kahır, Karlı, Kazıl, Kılır, Kızıl, Kolza, Koral, Korza, Lakoz, Lıkır, Oğlak, Oralı, Rakor, Rızık, Zağlı, Zıhlı, Zorla,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağır, Ağız, Ağlı, Ağrı, Ahır, Akıl, Aklı, Akor, Alık, Arık, Arız, Arlı, Azık, Azol, Hakı, Halı, Halk, Hora, Iğıl, Ilık, Irak, Karı, Karo, Kazı, Kığı, Klor, Kola, Kora, Koro, Koza, Kral, Okar, Orak, Oral, Rakı, Razı, Rıza, Roka, Roza,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Alo, Arı, Ark, Arz, Azı, Hak, Hal, Har, Haz, Hık, Hır, Hız, Hol, Hor, Ira, Irk, Irz, Kah, Kal, Kar, Kaz, Kığ, Kıl, Kır, Kız, Kol, Kor, Koz, Lak, Laz, Lığ, Loğ, Lok, Lor, Oha, Ora, Rıh, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ah, Ak, Al, Ar, Az, Ha, Ih, La, Oh, Ok, Ol, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.