HORMONAL (TDK)

Hormonla ilgili, hormona ait: "Halkın, sanatı ve edebiyatı hormonal bir etkinlik saymasına gülüp geçemeyiz; örnekleri boldur."- T. Uyar.

Hormonal kelimesi baş harfi H son harfi L olan bir kelime. Başında H sonunda L olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi L . Başı H sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EDEBİ Nedir?


1 - Yazınsal.
2 - Yazınsal değeri olan.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

ETKİNLİK Nedir?


1 . Etkin olma durumu, müessiriyet.
2 . Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.
3 . felsefe Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.
4 . ruh bilimi Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu.
5 . toplum bilimi İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

HORMON Nedir?


1 . İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin gibi fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı.
2 . Bu maddelerin işlevini yerine getirecek özellikte yapay madde.

HORMONAL Nedir?

Hormonla ilgili, hormona ait: "Halkın, sanatı ve edebiyatı hormonal bir etkinlik saymasına gülüp geçemeyiz; örnekleri boldur."- T. Uyar.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SAYMA Nedir?

Saymak işi, ad, tadat.

A H L M N O O R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hormonal,

6 Harfli Kelimeler

Hormon, Normal,

5 Harfli Kelimeler

Horon, Maron, Moral, Onlar, Orlon, Orman, Roman,

4 Harfli Kelimeler

Amor, Hona, Hora, Mano, Marn, Mola, Narh, Norm, Olma, Onar, Onma, Oral, Oran,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Hal, Ham, Han, Har, Hol, Hor, Lam, Lan, Lor, Mal, Mor, Nal, Nam, Nar, Nom, Oha, Oma, Ona, Ora, Ram, Rol, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, An, Ar, Ha, La, Oh, Ol, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.