HOP (TDK)

Uyarmak amacıyla kullanılan bir söz: "Hop, gelen var!"- .

Hop kelimesi baş harfi H son harfi P olan bir kelime. Başında H sonunda P olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi O , üçüncü harfi P . Başı H sonu P olan 3 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

UYARMAK Nedir?


1 . Bir kimseye bir davranışta bulunmamasını söylemek, ikaz etmek: "Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı."- F. R. Atay.
2 . Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak.
3 . biyoloji Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak.
4 . halk ağzında Öğütle yola getirmeye çalışmak.
5 . halk ağzında Uyandırmak: "Demek oluyor ki iş dönüp dolaşıp büyük halk kitlelerini uyarmaya dayanıyor."- H. Taner.

H O P Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Hop,

2 Harfli Kelimeler

Oh,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.