HOMURDANIŞ (TDK)

Homurdanma işi: "Bütün cümlelerinin özünü tamamlayan o hırıltılı seslere, o homurdanışlara söylettiği manaları nasıl duyurabilirsiniz?"- A. Ş. Hisar.

Homurdanış kelimesi baş harfi H son harfi Ş olan bir kelime. Başında H sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı H sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CÜMLE Nedir?


1 . Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce: "Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım."- B. R. Eyuboğlu.
2 . eskimiş Dizge, sistem.
3 . sıfat Bütün, hep.
4 . zamir, eskimiş Herkes: "Cümleye uzun ömürler dilerim."- B. Felek.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

HIRILTILI Nedir?

Hırıltı çıkaran, hırıltısı olan: "Kapıda, çiğ boyalı bir kadın başı resmini göstererek hırıltılı bir kahkaha attı."- P. Safa.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

HOMURDANIŞ Nedir?

Homurdanma işi: "Bütün cümlelerinin özünü tamamlayan o hırıltılı seslere, o homurdanışlara söylettiği manaları nasıl duyurabilirsiniz?"- A. Ş. Hisar.

MANA Nedir?

Anlam: "Ne halk buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek."- Yunus Emre.

NASIL Nedir?


1 . Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz: "Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz: "Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?"- O. S. Orhon.
3 . İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz: "Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?"- . "Okula nasıl gitmez!"- .
4 . Ne kadar çok: "Seni nasıl seviyorum."- .
5 . Elbette, kesinlikle: "Bak nasıl sınıfını geçecek!"- .
6 . "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, kitap kiminmiş?"- .
7 . "Ne dediniz?" veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, bir daha söyler misiniz?"- .
8 . sıfat Ne gibi, ne türlü.

TAMAM Nedir?


1 . Bütün, tüm: "Paranın tamamını verdim."- .
2 . Eksiksiz: "Bu kitap tamam değildir."- .
3 . Yanlış ve yalan olmayan, doğru.
4 . Tamamlanmış, bitmiş: "Haydi Abbas, vakit tamam / Akşam diyordun işte oldu akşam."- C. S. Tarancı.
5 . edat, teklifsiz konuşmada Evet.
6 . ünlem Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz: "Tamam, başka işimiz kalmadı da şimdi onunla uğraşacağız!"- .

A D H I M N O R U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Homurdanış,

7 Harfli Kelimeler

Ondurma,

6 Harfli Kelimeler

Mundar, Onarım, Rıhdan,

5 Harfli Kelimeler

Arşın, Danış, Domur, Donam, Donma, Donra, Dorum, Duman, Durma, Hadım, Hamur, Hanım, Harım, Harın, Hodan, Hoşur, Humar, Humor, Hurda, Hurma, Madun, Mahur, Maron, Nahır, Nahoş, Orman, Radon, Rahım, Roman, Şahım,

4 Harfli Kelimeler

Adım, Ahdı, Ahır, Amor, Arış, Aşım, Darı, Daru, Doru, Dram, Duma, Hona, Hora, Ihma, Mano, Marn, Marş, Maun, Moda, Narh, Norm, Odun, Omur, Onar, Onma, Onum, Onur, Oran, Ordu, Orun, Roda, Ruam, Şano, Şıra, Şura, Şura, Umar, Uran,

3 Harfli Kelimeler

Ahu, Anı, Arı, Arş, Aşı, Dah, Dam, Dar, Dış, Don, Dua, Dun, Duş, Had, Ham, Han, Har, Hır, Hor, Hoş, Hun, Huş, Ira, Maş, Mıh, Mor, Muş, Nam, Nar, Nom, Nuh, Nur, Oda, Oha, Oma, Ona, Ora, Ram, Rıh, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Am, An, Ar, Aş, Do, Ha, Hu, Ih, Od, Oh, Om, On, Ra, Şu, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.