HOKKABAZLIK (TDK)


1 . Hokkabazın yaptığı iş.
2 . mecaz Yalan dolanla görülen iş: "Buna sırf safsata ve mantık hokkabazlığı derler."- H. E. Adıvar.

Hokkabazlık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLAN Nedir?

yalan dolan.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

HOKKA Nedir?

Metal, cam veya topraktan yapılmış, içine mürekkep konulan küçük kap: "Kahvelerdeki herkesin kullandığı hokka kalemler hep bozuktu."- S. F. Abasıyanık.

HOKKABAZ Nedir?


1 . El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse: "Bu arsada zaman zaman at cambazları, hokkabazlar, palyaçolar hünerlerini gösterirler."- S. Birsel.
2 . sıfat, mecaz Başkalarını aldatarak yalan dolanla iş gören: "O ne hokkabaz heriftir."- .

MANTIK Nedir?


1 . Doğru düşünme sanatı ve bilimi: "Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada."- N. Cumalı.
2 . Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: "Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü."- R. N. Güntekin.
3 . felsefe Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAFSATA Nedir?

Boş, temelsiz, asılsız söz: "Türk Cumhuriyeti, varlığını, istiklalini safsatalarla tehlikeye maruz bırakamaz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SIRF Nedir?


1 . Yalnızca: "Sırf vazife diye yaptığım bu ufak tefek hizmetler boşa gitti."- R. N. Güntekin.
2 . Tümüyle, bütün olarak, büsbütün: "Kâhinliğimin sırf bir tesadüfe dayandığı oy birliği ile kabul edildi."- H. Taner.

YALAN Nedir?


1 . Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır: "Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski şarklılardır."- A. Haşim.
2 . sıfat Uydurma.

A A B H I K K K L O Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hokkabazlık,

8 Harfli Kelimeler

Hokkabaz, Kabaklık, Kazaklık,

7 Harfli Kelimeler

Akbalık, Bozalık, Kabalık, Kozaklı, Kozalak, Okkalık,

6 Harfli Kelimeler

Alakok, Bakkal, Bazalı, Bozlak, Hakkak, Kaklık, Kalkık, Kazalı, Kılbaz, Kozalı, Okkalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Ahlak, Aklık, Azlık, Bakla, Balık, Balkı, Baloz, Bazal, Haklı, Halka, Hazık, Hızla, Hokka, Kabak, Kabız, Kablo, Kabza, Kakao, Kalak, Kalbı, Kalık, Kazak, Kazık, Kazıl, Kızak, Kokak, Kolza, Kozak, Lahza, Lakoz,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akak, Akıl, Aklı, Alaz, Alık, Azık, Azol, Bakı, Bala, Balo, Baza, Bazı, Blok, Boza, Hakı, Hala, Halı, Halk, Haza, Kaba, Kaka, Kala, Kaza, Kazı, Koka, Kola, Koza, Laka, Laza, Okka, Zoka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aha, Aka, Akı, Ala, Alo, Aza, Azı, Bak, Bal, Baz, Boa, Bok, Bol, Boz, Hab, Hak, Hal, Haz, Hık, Hız, Hol, Kah, Kak, Kal, Kaz, Kıl, Kız, Kok, Kol, Koz, Lak, Laz, Lok, Oba, Oha, Zıh,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, Az, Ha, Ih, La, Oh, Ok, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.