HOŞT (TDK)


1 - Köpekleri ürkütüp kaçırmak için çıkarılan ses.
2 - Kovma sözü.

Hoşt kelimesi baş harfi H son harfi T olan bir kelime. Başında H sonunda T olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi T . Başı H sonu T olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

KAÇIRMAK Nedir?


1 . Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak.
2 . Bir işi belirlenen zamanda yapamamak: "Maçı kaçırdım."- .
3 . (nsz) Zor kullanarak yanında götürmek: "Kız kaçırmak."- .
4 . Bir daha ele geçmemek üzere yitirmek: "Fırsatı kaçırdım."- .
5 . Yararlanamamak: "Penaltıyı kaçırdı."- .
6 . Gitmek, kaçmak zorunda bırakmak: "Söylene söylene adamı kaçırdı."- .
7 . (-den, nsz) Çalmak, kimsenin haberi olmadan götürmek, aşırmak: "İcradan eşya kaçırdılar."- .
8 . (nsz), hukuk Yasal olmayan yoldan bir ülkeye mal sokmak veya çıkarmak: "Uyuşturucu kaçırmak."- .
9 . (nsz) Ölçüyü, sınırı aşmak, fazlasına gitmek: "Kulübün yemeğinde biraz fazlaca kaçırmıştım."- H. Taner.
10 . (nsz) Sıvı, gaz vb. sızdırmak: "Çakmak, gaz kaçırıyor."- . "Makine buhar kaçırıyor."- . 1
1 . (-e) İstemeyerek altını kirletmek: "Donuna kaçırmak."- . 1
2 . (nsz) Delirmek: "Zavallı kaçırmış."- . 1
3 . Bir araç veya aletle iş görürken aracı iyi kullanamama yüzünden kendine veya bir başkasına zarar vermek: "Usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim."- . 1
4 . (-i, -den) Birini veya bir şeyi göstermemek: "Karısını benden kaçırıyor."- . 1
5 . spor Yarışan bir koşucu diğeri tarafından hızla geçilip ara açılmak. 1
6 . spor Futbol veya basketbolda savunduğu oyuncuyu boş bırakmak, pas almasına fırsat vermek.

KOVMA Nedir?

Kovmak işi: "Türkçüler, terkipli lisanla beraber aruz veznini de millî edebiyatımızdan kovmaya karar verdiler."- Z. Gökalp.

KÖPEK Nedir?


1 - Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris).
2 - Aşağılık niyetlerle yaltaklanan ya da davranışları kötü olan kimse için sövgü sözü olarak kullanılır.

ÜRKÜ Nedir?

Topluluğu saran ortak korku, panik.

H O T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Hoşt,

3 Harfli Kelimeler

Hoş,

2 Harfli Kelimeler

Oh, Ot,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.