HOŞGÖRÜSÜZ (TDK)

Hoşgörüsü olmayan, hoşgörü ile davranmayan, müsamahasız, toleranssız: "Bakın, hikâye zordur, acımasız ve hoşgörüsüzdür. Oturursunuz ve başından kalkamazsınız."- T. Dursun K.

Hoşgörüsüz kelimesi baş harfi H son harfi Z olan bir kelime. Başında H sonunda Z olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi G , beşinci harfi Ö , altıncı harfi R , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi Z . Başı H sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACIMASIZ Nedir?


1 . Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz: "Leylâ Erbil'deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu."- S. İleri.
2 . zarf Acıma duygusu olmadan, merhametsizce: "Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..."- N. Cumalı.

HOŞGÖRÜ Nedir?

Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans: "Pek az kimseye göstermiş olduğu bir hoşgörüden yararlandım."- A. Ş. Hisar.

HOŞGÖRÜSÜZ Nedir?

Hoşgörüsü olmayan, hoşgörü ile davranmayan, müsamahasız, toleranssız: "Bakın, hikâye zordur, acımasız ve hoşgörüsüzdür. Oturursunuz ve başından kalkamazsınız."- T. Dursun K.

MÜSAMAHA Nedir?


1 . Hoşgörü: "O kadınlar ihtiyar talebeye balta oluyorlar ve ona azami müsamahayı gösteriyorlar."- S. F. Abasıyanık.
2 . Görmezlikten gelme, göz yumma.

MÜSAMAHASIZ Nedir?

Hoşgörüsü olmayan.

TOLERANS Nedir?


1 . Hoşgörü.
2 . teknik İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.

TOLERANSSIZ Nedir?

Hoşgörüsüz.

G H O R S Z Ö Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Hoşgörüsüz,

8 Harfli Kelimeler

Görüşsüz,

7 Harfli Kelimeler

Hoşgörü, Örgüsüz,

5 Harfli Kelimeler

Görüş, Özgür, Sürgü, Sürüş, Süzgü,

4 Harfli Kelimeler

Görü, Gürz, Örgü, Örüş, Öşür, Özgü, Özür, Sürü, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Göz, Gür, Güz, Hor, Hoş, Hür, Org, Örs, Örü, Sör, Söz, Şor, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Oh, Öz, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.