HOŞAFLIK (TDK)


1 . Güçsüzlük, dermansızlık.
2 . sıfat Hoşaf yapmaya ayrılmış veya elverişli: "Hoşaflık erik."- .

Hoşaflık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı H sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERMAN Nedir?


1 . Güç, takat, mecal.
2 . İlaç.
3 . mecaz Çıkar yol, çare.

DERMANSIZ Nedir?

Gücü kalmamış, bitkin.

DERMANSIZLIK Nedir?

Güçsüzlük, bitkinlik, zafiyet: "Dizlerindeki dermansızlık arttıkça artıyordu."- R. H. Karay.

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

ERİK Nedir?


1 . Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Prunus domestica).
2 . Bu ağacın kabuğu ince, çeşitli renklerde, mayhoş veya tatlı, eti sulu, tek ve sert çekirdekli yemişi.

GÜÇSÜZ Nedir?

Gücü olmayan, âciz.

GÜÇSÜZLÜK Nedir?

Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık.

HOŞAF Nedir?

Bütün veya dilimler hâlindeki kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan bir tür tatlı.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A F H I K L O Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hoşaflık,

6 Harfli Kelimeler

Şahlık,

5 Harfli Kelimeler

Alkış, Aşlık, Haklı, Haşıl, Hoşaf, Kalış, Kaşlı, Kışla,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Aşık, Flaş, Flok, Floş, Folk, Foşa, Hakı, Halı, Halk, Kloş, Kofa, Kola, Koşa,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Aşı, Aşk, Fak, Fal, Faş, Fok, Fol, Foş, Haf, Hak, Hal, Hık, Hol, Hoş, Kah, Kal, Kaş, Kıl, Kış, Kof, Kol, Laf, Lak, Lok, Loş, Oha, Şah, Şak, Şal, Şık, Şok,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, Ak, Al, Aş, Fa, Ha, Ih, La, Of, Oh, Ok, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.