HİZMETKAR (TDK)

Ücretle iş gören genellikle erkek işçi, uşak: "O zamanlarda hizmetkârlar lüzumunda efendilerine hizmet etmek için âdeta yanlarında bulunurlardı."- A. Ş. Hisar.

Hizmetkar kelimesi baş harfi H son harfi R olan bir kelime. Başında H sonunda R olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R . Başı H sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EFENDİ Nedir?


1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: "Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya verildi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir."- Atatürk.
3 . Koca: "Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor."- C. Uçuk.
4 . ünlem (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.
5 . ünlem (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü: "Efendi! Allah'ın emriyle kızını bana ver."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Görgülü, nazik, kibar.
7 . eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

GÖREN Nedir?

Görmek eylemini yapan.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

LÜZUM Nedir?

Gerek, gereklik, gereklilik, icap: "Sizden saklamaya lüzum yok, dedi."- R. H. Karay.

UŞAK Nedir?


1 . Çocuk: "Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş."- M. Ş. Esendal.
2 . Herhangi bir bölgenin halkından olan erkek: "Kim bilir, bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır."- C. S. Tarancı.
3 . Erkek hizmetçi: "... kapının eşiğinde fraklı, beyaz eldivenli bir uşak duruyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Tayfa: "Bir haykırma duyuldu. Uşakları koşturdum. Simit attırdım denize ama deniz geri vermedi."- Z. Selimoğlu.

ÜCRET Nedir?

Bir emeğe karşılık olarak verilen para, işgücünün ederi.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

ZAMANLA Nedir?

Aradan süre geçtikçe, giderek: "Basınımızın gelişmesini gözden geçirirsek görürüz ki zamanla konular uzmanlıklar arasında bölüşülür."- N. Cumalı.

A E H K M R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hizmetkar,

8 Harfli Kelimeler

Markizet,

7 Harfli Kelimeler

Emrihak,

6 Harfli Kelimeler

Ahiret, Ateizm, Azimet, Hareki, Hatime, Hazire, Hazret, Hektar, Hemati, Hikmet, Hizmet, İkamet, İmaret, Katmer, Mahrek, Market, Markiz, Merkat, Metrik, Mihrak, Miktar, Rahmet, Tahkim, Tahkir, Tahrik, Takriz, Temhir, Terazi, Termik, Zahire, Zahmet, Zahter,

5 Harfli Kelimeler

Ahize, Ahret, Akemi, Azeri, Ehram, Emraz, Emtia, Emzik, Erika, Erzak, Hakem, Hakim, Hakir, Harem, Harim, Hatim, Hatmi, Hekim, Herik, Hertz, Hikem, Hitam, İhram, İhraz, İhtar, İhzar, İkame, İkrah, İkram, İkraz, İrkme, İtham, İtmek, İzhar, Kahir, Kaime, Kamer, Kamet, Katre, Kemah,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Ahiz, Akim, Akit, Amir, Amit, Ateh, Atik, Azim, Azit, Ekim, Ekti, Emik, Emir, Erat, Erik, Erim, Etik, Etki, Ezik, Haiz, Hami, Hamt, Hare, Hart, Herk, Hiza, İare, İham, İkaz, İmar, İmha, İmza, İrat, İtme, İzah, İzam, Kaim, Kame,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ari, Ark, Art, Arz, Ate, Ati, Erk, Eti, Eza, Hak, Ham, Har, Hat, Haz, Hem, Her, Hit, İka, İma, İta, Kah, Kam, Kar, Kat, Kaz, Kem, Ker, Ket, Kez, Kim, Kir, Kit, Mai, Mat, Met, Mir, Mit, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Am, Ar, At, Az, Eh, Ek, Em, Er, Et, Ha, He, İm, İt, İz, Ke, Ki, Me, Mi, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.