HİZMETÇİLİK (TDK)

Hizmetçinin yaptığı iş veya hizmetçi olma durumu.

Hizmetçilik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

HİZMETÇİ Nedir?


1 . Hizmet gören kimse.
2 . Belli bir ücretle ev işlerini yapmak için tutulan kadın: "Arkasından, kucağı paketlerle dolu hizmetçi kızla içeri giriyorlar."- Y. Z. Ortaç.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E H K L M T Z Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hizmetçilik,

10 Harfli Kelimeler

Temizlikçi,

8 Harfli Kelimeler

Çitilmek, Çizilmek, Hikmetli, Hizmetçi, Hizmetli, Temizlik,

7 Harfli Kelimeler

Çekimli, Çitilme, Çizikli, Çizilme, Çizmeli, Emzikli, İçilmek, İçimlik, İtilmek, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çeltik, Çitili, Çitmek, Çitmik, Çizili, Çizmek, Etkili, Hiçlik, Hikmet, Hizmet, İçilme, İçimli, İçkili, İkilem, İkizli, İletim, İletki, İlikçi, İtilme, Teçhil, Teçhiz, Tehzil, Tekmil, Telkih, Telmih, Temlik, Tezlik, Tilmiz,

5 Harfli Kelimeler

Çekim, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Çitme, Çizik, Çizim, Çizme, Ekili, Elçim, Emlik, Emzik, Etçik, Etçil, Etlik, Hekim, Helik, Hikem, İçlem, İçlik, İçmek, İkili, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İtlik, İtmek, İzlek, İzlem, Kilim, Kilit, Kiliz, Kitle, Lehim, Likit,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Çiti, Çizi, Ehil, Ekim, Ekli, Ekti, Elçi, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, Hile, İçel, İçim, İçit, İçki, İçli, İçme, İkiz, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İtçe, İtki, İtme, Keçi, Kile, Kimi,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çit, Elk, Eti, Hem, Hiç, Hit, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Ket, Kez, Kil, Kim, Kit, Leh, Lim, Meç, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tez, Tik, Tim, Tiz, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Eh, Ek, El, Em, Et, He, İç, İl, İm, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.