HİZİPLEŞMEK (TDK)

Hiziplere ayrılmak, klikleşmek.

Hizipleşmek kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi P , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRILMA Nedir?


1 . Ayrılmak işi.
2 . fizik Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

AYRILMAK Nedir?


1 . Ayırma işine konu olmak: "Geçen hafta, Akşehir'de Nasrettin Hoca törenine ayrılmıştı."- F. R. Atay.
2 . (-den) Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak: "... rahat bir tavırla yanındaki adamdan ayrıldı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . (-den) Boşanmak: "Artık senden saklamaya sebep kalmıyor. Ben, Remzi Bey'den ayrılıyorum."- R. N. Güntekin.

HİZİP Nedir?


1 - Bölük, kısım.
2 - Bir topluluk, bir örgüt içinde inanç ve düşünce bakımından ayrılık gösteren, yan tutmaya yönelik küçük topluluk, bölek, °klik.

KLİK Nedir?

Hizip.

KLİKLEŞME Nedir?

Hizipleşme.

KLİKLEŞMEK Nedir?

Hizipleşmek.

E E H K L M P Z İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hizipleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Hizipleşme,

9 Harfli Kelimeler

İkizleşme, Pekişilme,

8 Harfli Kelimeler

İkileşme, İpilemek, Pekmezli,

7 Harfli Kelimeler

Emzikli, Eşilmek, Ezilmek, Ezilmiş, İkileme, İlişmek, İpileme, İplemek, İşlemek, İzlemek, Meşelik, Mezelik, Pekişme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Eşilme, Eziliş, Ezilme, İkilem, İlişme, İpekli, İşemek, İşleme, İzleme, Kelime, Melike, Mezhep, Pekmez, Pişmek, Şikeli, Şlempe,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Ezmek, Hekim, Helik, Helke, Helme, Hemze, Hezel, Hikem, Hizip, İklim, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İplik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İzlek, İzlem, Kehle, Kelem, Kelep, Keleş, Kepez, Kepme, Kilim, Kiliz,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Ehil, Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emiş, Epik, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Ezel, Ezik, Ezme, Hele, Hile, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlme, İpek, İşli, Kele, Keme, Kile, Kimi, Kipe, Kişi, Klip, Leke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Hem, Hep, Hiş, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Kep, Keş, Kez, Kil, Kim, Kip, Leh, Lep, Leş, Lim, Mil, Pek, Peş, Pik, Pil, Pim, Şek, Şem, Şii, Şip, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Ek, El, Em, Eş, He, İl, İm, İp, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.