HİYEROGLİF (TDK)

Resim yazı.

Hiyeroglif kelimesi baş harfi H son harfi F olan bir kelime. Başında H sonunda F olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi O , yedinci harfi G , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi F . Başı H sonu F olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

E F G H L O R Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Hiyeroglif,

8 Harfli Kelimeler

Higrofil,

6 Harfli Kelimeler

Gerili,

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Ferih, Ferli, Flori, Frigo, Gelir, Goril, Herif, Hilye, İleri, Yergi, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Ehil, Elif, Ergi, Eril, Fiil, File, Filo, Fire, Flor, Geri, Golf, Gril, Hile, İlgi, Yogi,

3 Harfli Kelimeler

Ego, Erg, Fel, Fer, Fil, Fol, Gol, Gri, Her, Hey, Hol, Hor, İle, İri, İye, İyi, Lef, Leh, Ley, Lif, Lig, Lir, Lor, Ole, Org, Rey, Rol, Yel, Yer, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Eh, El, Er, Ey, Fe, Ge, He, İl, Le, Of, Oh, Ol, Oy, Re, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.