HİSSİZLİK (TDK)

Duygusuzluk.

Hissizlik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı H sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DUYGUSUZ Nedir?


1 . Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz: "Alığa döndüm, bir çuval pamuk kadar duygusuzum."- A. Gündüz.
2 . Katı yürekli, umursamaz, hissiz: "Sakin hatta donuk, bütün durumlarda duygusuz görünür o..."- T. Buğra.

DUYGUSUZLUK Nedir?


1 . Duygusuz olma durumu, hissizlik.
2 . Duygusuzca davranış.

H K L S S Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hissizlik,

7 Harfli Kelimeler

İliksiz, Silisiz,

6 Harfli Kelimeler

Hissiz, İkizli, İliksi, İsilik,

5 Harfli Kelimeler

Hisli, İkili, Kilis, Kiliz, Kilsi, Silik, Silis, Silki, Sisli,

4 Harfli Kelimeler

İkiz, İlik, İsli, Kils, Sili,

3 Harfli Kelimeler

His, İki, İlk, Kil, Sih, Sik, Sis, Siz, Ski, Zil,

2 Harfli Kelimeler

İl, İs, İz, Ki, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.