HİSSEDİLMEK (TDK)


1 . Hissetme işine konu olmak.
2 . Sezilmek: "Bu akşam sesinde kaba ve iğrenç bir şeyden söz eder gibi âdeta bir tiksinme hissediyordu."- H. E. Adıvar.

Hissedilmek kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi S , beşinci harfi E , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKŞAM Nedir?


1 - Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri.
2 - Gece.
3 - Geceden önceki vakit, ikindi, gün sonu, tün, öğleden sonra.
4 - Havanın kararması, karanlık.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HİSSE Nedir?


1 . Pay: "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır."- T. Buğra.
2 . ekonomi Tutam (II).
3 . mecaz Bir olaydan çıkarılan ders.

HİSSETME Nedir?

Hissetmek işi.

İĞRENÇ Nedir?

İnsanda iğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh: "Yazık, güzelleşmek istiyorsunuz hâlbuki iğrenç kılıklara giriyorsunuz."- P. Safa.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SEZİ Nedir?

Sezgi.

SEZİLME Nedir?

Sezilmek durumu.

SEZİLMEK Nedir?

Bir şey, bir durum anlaşılmak, hissedilmek: "Dudak uçlarında ancak sezilebilen bir memnunluk yanıp sönmüştü."- H. Taner.

TİKSİNME Nedir?

Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret: "İçinde bu adama karşı garip bir tiksinme, çekinme vardı."- S. F. Abasıyanık.

D E E H K L M S S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hissedilmek,

10 Harfli Kelimeler

Hissedilme,

7 Harfli Kelimeler

Dikelme, Dikilme, Dilemek, Edilmek, Edimsel, Eksilme, Eskimsi, Hisseli, İkileme, İskemle, İslemek, Kesilme, Mesleki, Seselim,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Desise, Dileme, Dilmek, Edilme, Edimli, Ekilme, Emekli, Eskime, İkilem, İskele, İsleme, Kelime, Keseli, Kilise, Likide, Melike, Meslek, Sekili, Seklem, Seslem, Seslik, Silkme, Silmek, Sismik,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demli, Dikel, Dikim, Dikme, Dikse, Dilek, Dilim, Dilme, Dilsi, Ekili, Eklem, Elmek, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, Hedik, Hekim, Helik, Helis, Helke, Helme, Hikem, Hisli, Hisse, İklim, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İslim, Kehle, Kelem, Keles, Kesel, Kesim, Kesme,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Dimi, Disk, Edik, Edim, Ehem, Ehil, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Esik, Esim, Eski, Esme, Hele, Hile, İdil, İlik, İlim, İlke, İlme, İmdi, İsim, İsli, Kedi, Kele, Keme, Kese, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Deh, Dek, Dem, Dik, Dil, Ede, Edi, Eke, Elk, Hem, His, İde, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Kil, Kim, Leh, Lim, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Ses, Sih, Sik, Sim, Sis, Ski,

2 Harfli Kelimeler

De, Eh, Ek, El, Em, Es, He, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.