HİPOKRAT (TDK)

Eskiçağ'da yaşamış klinik gözlemin kurucusu sayılan hekim ve filozof.

Hipokrat kelimesi baş harfi H son harfi T olan bir kelime. Başında H sonunda T olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi P , dördüncü harfi O , beşinci harfi K , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi T . Başı H sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

ESKİÇAĞ Nedir?

Tarih çağları içindeki en eski zamandan başlayıp yazının bulunuşuna kadar geçen dönem.

FİLO Nedir?


1 . Bir arada ve bir komuta altında bulunan savaş gemilerinin veya uçaklarının bütünü.
2 . Aynı tür yük taşıyan ticaret gemilerinin veya kara taşıtlarının bütünü: "Ticaret filosu."- .
3 . argo Bit.

FİLOZ Nedir?

Balıkçıların ağları su yüzünde tutmak için kullandıkları kabak veya mantardan yapılmış ağ şamandırası.

FİLOZOF Nedir?


1 . Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof.
2 . mecaz Felsefe yapmaya meraklı olan kimse.
3 . mecaz Sakin, kendi hâlinde yaşayan kimse.

GÖZLEM Nedir?


1 . Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede: "Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır."- S. Birsel.
2 . İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3 . gök bilimi Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat: "Gök bilimci gözlemle, kimya bilgini ise deneyle gerçeğe varmaya çalışır."- .
4 . edebiyat Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.
5 . felsefe Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

KLİNİK Nedir?


1 . Hastanın bakıldığı, muayene edildiği yer: "Onu, anlamını yitiren kliniğe ayaklarının alışkanlığı götürüyordu."- T. Buğra.
2 . Hekim olacak öğrencilerin hasta başında uygulamalı olarak ders gördükleri hasta koğuşu.
3 . sıfat Vücut muayenesinde görülen (hastalık belirtisi): "Klinik belirtiler çoğu kez bir hastalığın teşhisi için yetmeyebilir."- .

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUCU Nedir?


1 . Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis.
2 . isim Bir kuruluşu oluşturan kimse: "Gazetenin kurucusu."- .
3 . isim, dil bilgisi Cümleyi oluşturan ögelerin her biri.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

A H K O P R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tropika,

6 Harfli Kelimeler

Karpit, Kripto, Patrik, Pratik, Tahkir, Tahrik, Tahrip, Takrip, Toprak, Tropik,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Apiko, Aport, Apotr, Hakir, Hatip, Hitap, İhtar, İkrah, Kahir, Katip, Kitap, Kotra, Okapi, Optik, Orkit, Ortak, Parti, Patik, Rahip, Rakip, Rakit, Takip, Tapir, Tarih, Tarik, Topak, Topik, Torak, Torik, Triko,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Akit, Akor, Aort, Atik, Harp, Hart, Hopa, Hora, İpka, İrap, İrat, İtap, Kari, Karo, Kart, Kati, Kira, Kora, Kort, Kota, Okar, Orak, Orta, Pakt, Park, Pati, Piko, Pota, Raht, Rika, Roka, Rota, Tapi, Tarh, Tipo, Toka, Trap, Trio,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ari, Ark, Arp, Art, Ati, Hak, Hap, Har, Hat, Hit, Hop, Hor, İka, İta, Kah, Kap, Kar, Kat, Kip, Kir, Kit, Kor, Kot, Oha, Ora, Pah, Pak, Pat, Pik, Pir, Pot, Rap, Rop, Rot, Tak, Tar, Tik, Tip,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Ar, At, Ha, İp, İt, Ki, Oh, Ok, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.