HİPNOTİZE (TDK)

Hipnotizma yoluyla uyutulmuş, etki altında kalmış: "Havuzla benim aramda bir yere sabit gözlerle baktı, hipnotize bir hâlde söylendi. Ölüm, dedi."- S. F. Abasıyanık.

Hipnotize kelimesi baş harfi H son harfi E olan bir kelime. Başında H sonunda E olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi P , dördüncü harfi N , beşinci harfi O , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi E . Başı H sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

HİPNOTİZE Nedir?

Hipnotizma yoluyla uyutulmuş, etki altında kalmış: "Havuzla benim aramda bir yere sabit gözlerle baktı, hipnotize bir hâlde söylendi. Ölüm, dedi."- S. F. Abasıyanık.

HİPNOTİZMA Nedir?

Hipnoz.

ÖLÜM Nedir?


1 . Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var."- Y. Z. Ortaç.
2 . Ölme biçimi: "Yanarak ölümü, feciydi."- .
3 . İdam cezası: "Ölüme mahkûm oldu."- .
4 . ünlem Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz: "Zalimlere ölüm!"- .
5 . mecaz Sona erme, yok olma, ortadan kalkma: "Küçük sanayinin ölümü."- .
6 . mecaz Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.

SABİ Nedir?

Küçük çocuk: "İki yaşında bir sabi masumluğuyla annemin yanına gidecek ve dizlerine kapanacaktır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

E H N O P T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hipnotize,

7 Harfli Kelimeler

Hipotez,

6 Harfli Kelimeler

Epizot, Ezinti, Hipnoz, Tenzih, Tezhip,

5 Harfli Kelimeler

Hizip, Nezih, Nizip, Pinti, Piton, Potin, Zihin,

4 Harfli Kelimeler

İnti, İzin, Nezt, Nite, Peni, Tehi, Tein, Tepi, Tipi, Tipo,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Hep, Hin, Hit, Hop, İni, İti, Net, Not, Pot, Poz, Ten, Tez, Tin, Tip, Tiz, Ton, Top, Toz, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Eh, En, Et, He, İn, İp, İt, İz, Ne, Oh, On, Ot, Pe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.