HİPERTANSİYON (TDK)

Normalden yüksek olan atardamar basıncı.

Hipertansiyon kelimesi baş harfi H son harfi N olan bir kelime. Başında H sonunda N olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Y , onikinci harfi O , onüçüncü harfi N . Başı H sonu N olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATARDAMAR Nedir?

Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan, arter.

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

NORM Nedir?


1 . Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü.
2 . Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü.

NORMAL Nedir?


1 - Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü.
2 - Bu durumda olan şey.
3 - Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

A E H N N O P R S T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Hipertansiyon,

10 Harfli Kelimeler

Pansiyoner,

9 Harfli Kelimeler

Hristiyan, İnsaniyet, Partisyon, Pratisyen, Serpantin,

8 Harfli Kelimeler

İhsaniye, İntaniye, İstihare, Pansiyon, Peynirsi, Piyanist, Serpinti, Spontane, Tansiyon,

7 Harfli Kelimeler

Aneroit, Antrepo, Aspirin, Atropin, Entropi, Espiyon, Hasiyet, Histeri, İhtiras, İhtisap, İhtisar, İhtiyar, İnhisar, İntihap, İntihar, İntisap, İranist, İrsiyet, İspirto, İspiyon, İstiane, İstiare, Nihayet, Nisaiye, Panteon, Periton, Periyot, Postane, Protein, Rantiye, Raptiye, Reyhani, Riyaset, Senaryo, Sinarit, Sintine, Sinyora, Sirayet, Siyenit, Stearin,

6 Harfli Kelimeler

Ahiren, Ahiret, Apsent, Ariyet, Aseton, Asorti, Entari, Eposta, Esatir, Esinti, Hasret, Hayret, Hoyrat, İhanet, İhtira, İnayet, İnhina, İnsani, İntani, İntiha, İspari, İspati, İsteri, İstiap, Nahiye, Natron, Nehari, Nispet, Nisyan, Otarsi, Panter, Parite, Patnos, Patron, Payton, Pentan, Peynir, Pinhan, Pirina, Piston,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Anons, Anten, Antre, Anyon, Aport, Apotr, Arsin, Aynen, Enayi, Ensar, Eroin, Espri, Hapis, Haris, Hasep, Haset, Hatip, Hepsi, Hesap, Hisar, Hitan, Hitap, Horst, İhsan, İhtar, İnsan, İntan, İrite, İroni, İrsen, İsnat, İspat, İspir, İspit, İster, İstop, İsyan, İtina, Narin,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Anne, Anot, Aort, Apre, Apse, Asit, Asri, Ateh, Ayet, Ayin, Ayni, Enir, Erat, Erin, Eros, Esin, Esir, Esna, Etap, Hain, Hane, Hani, Hare, Harp, Hars, Hart, Hona, Hopa, Hora, İane, İare, İhya, İnan, İnat, İnha, İnti, İpsi, İrap,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ani, Ant, Ari, Arp, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Ayn, Eti, Han, Hap, Har, Has, Hat, Hay, Hep, Her, Hey, Hin, His, Hit, Hop, Hor, İni, İri, İrs, İsa, İta, İti, İye, İyi, Nan, Nar, Nas, Net, Ney,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, Ar, As, At, Ay, Eh, En, Er, Es, Et, Ey, Ha, He, İn, İp, İs, İt, Ne, Oh, On, Ot, Oy, Pe, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.