HİNDİGİLLER (TDK)

Ana vatanı Amerika olan tavuksu kuşlar takımı.

Hindigiller kelimesi baş harfi H son harfi R olan bir kelime. Başında H sonunda R olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı H sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAVUK Nedir?

Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus).

VATAN Nedir?

Yurt: "Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir."- N. H. Onan.

D E G H L L N R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hindigiller,

8 Harfli Kelimeler

Dingilli,

7 Harfli Kelimeler

Edilgin, Ehlidil, Gelirli,

6 Harfli Kelimeler

Derili, Dineri, Dingil, Dirgen, Edilgi, Gerili, Gineli, Hileli, İlgili, İrinli,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delil, Denli, Dergi, Derin, Dilli, Dingi, Dinli, Diren, Diril, Elgin, Ergin, Gelin, Gelir, Gider, Girdi, Giren, Hindi, İleri, Lider, Nehir, Rehin,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deni, Deri, Dine, Dini, Diri, Dren, Ehil, Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Geri, Gidi, Gine, Gren, Gril, Hile, İdil, İlgi, İlle, İndi, İrin, Ring,

3 Harfli Kelimeler

Deh, Dil, Din, Edi, Erg, Gen, Gri, Her, Hin, İde, İle, İni, İri, Leh, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

De, Eh, El, En, Er, Ge, He, İl, İn, Le, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.