HİDROSTATİK (TDK)


1 . Sıvıların dengesini ve kaplar üzerine yaptıkları basıncı inceleyen fizik dalı.
2 . sıfat Sıvıların dengesiyle ilgili olan.

Hidrostatik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi D , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi S , yedinci harfi T , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

DENGE Nedir?


1 . Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
2 . Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: "Ruhsal denge."- .
3 . Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
4 . Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
5 . fizik Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

A D H K O R S T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hidrostatik,

9 Harfli Kelimeler

Hidroksit,

8 Harfli Kelimeler

Artistik, Hidrasit, İstihkar, İstikrah, İstirdat,

7 Harfli Kelimeler

Asortik, Hidatit, İhtikar, İhtiras, İhtisar, İktidar, İktisat, İskarto, İstidat, İstikra, Otistik, Satirik, Sirtaki,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Artist, Asorti, Hidrat, İhtida, İhtira, İskota, İstida, İstika, İtikat, Kadiri, Kastor, Korida, Korist, Otarsi, Siktir, Sirkat, Statik, Stator, Tahdit, Tahkir, Tahrik, Takdir, Takdis, Taksir, Taksit, Taktir, Tarihi, Tasdik, Tasrih, Tastir, Tirhos, Tiroit, Trakit,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Astik, Dasit, Dikit, Dikta, Disko, Hadis, Hakir, Haris, Hidra, Hisar, Hitit, Hodri, Horst, İdari, İdrak, İhdas, İhtar, İkrah, İksir, İradi, Kadir, Kadit, Kadro, Kahir, Karst, Kasti, Katot, Kotra, Oksit, Orkit, Ortak, Otist, Rakit, Sadik, Sakit, Sarih, Sathi, Satir, Sidik,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Akis, Akit, Akor, Aksi, Aort, Asit, Asri, Atik, Dahi, Dair, Dart, Diri, Disk, Dost, Hadi, Hars, Hart, Hora, İrat, İris, İsot, İtki, Kaos, Kari, Karo, Kars, Kart, Kast, Kati, Kira, Kist, Kora, Kort, Kosa, Kota, Kros, Odak, Okar,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ahi, Ait, Aks, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ati, Dah, Dar, Dik, Dok, Had, Hak, Har, Has, Hat, His, Hit, Hor, İka, İki, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kah, Kar, Kas, Kat, Kir, Kit, Kod, Kor, Kot, Oda,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Ak, Ar, As, At, Do, Ha, İs, İt, Ki, Od, Oh, Ok, Ot, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.