HİDROKSİLLEME (TDK)

Organik bir moleküle hidroksil grupları bağlama.

Hidroksilleme kelimesi baş harfi H son harfi E olan bir kelime. Başında H sonunda E olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi D , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi K , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı H sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLAM Nedir?


1 . Deste.
2 . Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst: "Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir."- A. Cemal.
3 . dil bilimi Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst.
4 . edebiyat Bent.

BAĞLAMA Nedir?


1 . Bağlamak işi.
2 . Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz.
3 . Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb.
4 . dil bilgisi Ulama.

HİDROKSİL Nedir?

Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu (OH).

MOLEKÜL Nedir?


1 . Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
2 . fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
3 . mecaz Bir bütünün en küçük parçası.

ORGANİK Nedir?


1 . Organlarla ilgili, uzvi.
2 . mecaz Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan: "Ne ki organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı."- S. Ayverdi.
3 . mecaz Canlı, güçlü (ilişki): "Yaşadığı dünyada gerçekliklerle olan organik bağlantısını tümüyle yitirmiştir."- S. İleri.

D E E H K L L M O R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Delimsirek, Erdemlilik,

9 Harfli Kelimeler

Hidroksil, Mesirelik, Sildirmek,

8 Harfli Kelimeler

Delirmek, Derilmek, Diriksel, Dirilmek, Dirimsel, Esmerlik, Hidrolik, İlikleme, Liderlik, Modellik, Resimlik, Resmilik, Selimlik, Serilmek, Sildirme,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Delirme, Demirli, Demirsi, Derilme, Derslik, Dikelme, Dikilme, Dilemek, Direkli, Diremek, Dirilme, Edilmek, Edimsel, Ehlidil, Eklemli, Eklesil, Eksilme, Emirlik, Erdemli, Erillik, Erselik, Esirlik, Esirmek, Esrimek, Helisel, Helmeli, İkileme, İleride, İlerlek, İlkesel, İrkilme, İskemle, İslemek, Kederli, Kemerli, Kesilme, Kesirli, Killeme,

6 Harfli Kelimeler

Dekore, Delmek, Demiri, Demlik, Dereli, Derili, Derlem, Dermek, Dileme, Dillek, Dilmek, Dilsel, Direme, Dirhem, Dirlik, Dirsek, Edilme, Edimli, Ekilme, Ekseri, Eldeli, Elemli, Emekli, Eriksi, Erimek, Esirme, Eskime, Eskimo, Eskrim, Esrime, Hellim, Herkes, Hileli, İkilem, İskele, İsleme, Kelime, Kerime, Kermes, Keseli,

5 Harfli Kelimeler

Dekor, Delik, Delil, Delme, Demek, Demir, Demli, Derik, Derme, Dikel, Dikim, Dikme, Dikse, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Dilsi, Direk, Diril, Dirim, Disko, Dorse, Ekili, Eklem, Ekler, Ekose, Ekser, Ellik, Elmek, Emlik, Erdek, Erdem, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Esire, Eskil, Eslek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Demo, Dere, Deri, Derk, Ders, Dimi, Diri, Disk, Eder, Edik, Edim, Ehem, Ehil, Ekim, Ekli, Ekme, Ekol, Eksi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eros, Eser, Esik,

3 Harfli Kelimeler

Deh, Dek, Dem, Dik, Dil, Dok, Ede, Edi, Eke, Eko, Elk, Erk, Hem, Her, His, Hol, Hor, İde, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kil, Kim, Kir, Kod, Kol, Kom, Kor, Leh, Lim, Lir, Lok, Lor, Mil,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Eh, Ek, El, Em, Er, Es, He, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Od, Oh, Ok, Ol, Om, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.