HİDROKSİL (TDK)

Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu (OH).

Hidroksil kelimesi baş harfi H son harfi L olan bir kelime. Başında H sonunda L olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi D , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi K , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L . Başı H sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATOM Nedir?


1 . Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
2 . halk ağzında Yaprakları üst üste sarılı topak marul.
3 . felsefe Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

HİDROKSİT Nedir?

Bir maden üzerine suyun etkisiyle yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.

MADEN Nedir?


1 . Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
2 . sıfat Bu mineralden yapılmış: "Maden kap."- .
3 . Maden ocağı veya maden işletmesi.
4 . mecaz Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak: "Bu kütüphane bir madendir, değerini bilin."- .
5 . argo Uyuşturucu, esrar, eroin: "İstersen sana biraz maden vereyim de çek!"- O. C. Kaygılı.
6 . teklifsiz konuşmada Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
7 . kimya Metal.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

D H K L O R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hidroksil,

8 Harfli Kelimeler

Hidrolik,

6 Harfli Kelimeler

Dirlik, Riskli,

5 Harfli Kelimeler

Dilsi, Diril, Disko, Hisli, Hodri, İksir, Kilis, Kilsi, Kiril, Kirli, Lirik, Sidik, Sihir, Silik, Silki,

4 Harfli Kelimeler

Diri, Disk, İdil, İdol, İlik, İris, İsli, Kilo, Kils, Klor, Koli, Kros, Risk, Sili, Silo, Sirk, Skor,

3 Harfli Kelimeler

Dik, Dil, Dok, His, Hol, Hor, İki, İlk, İri, İrs, Kil, Kir, Kod, Kol, Kor, Lir, Lok, Lor, Rol, Sih, Sik, Ski, Sol,

2 Harfli Kelimeler

Do, İl, İs, Ki, Od, Oh, Ok, Ol, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.