HİDROKLORİK (TDK)

Hidrojen ve klorün birleşmesinden oluşan, keskin kokulu asit (HCL), tuzruhu.

Hidroklorik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi D , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASİT Nedir?

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik, °hamız.

BİRLEŞME Nedir?

Birleşmek işi: "Birleşme aşkın mezarıdır, iftirasını nasıl yalana çıkardıklarını anlatıyordum."- Ö. Seyfettin.

HİDROJEN Nedir?

Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

KESKİN Nedir?


1 . Çok kesici, iyi kesen: "Sonunda keskin bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte kopardı."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Tiz (ses): "Bir kadın sesiydi bu. İnce ve keskin, dikkati hemen kapan ve bırakmayan bir ses."- P. Safa.
3 . mecaz Kırıcı, incitici: "En yakın dostlarının bile kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş."- H. Taner.
4 . mecaz Etkili, sert: "Nihayet güneş doğdu, sis ve duman içinde çölün sabahlarında esen serin ve keskin rüzgârla üşüdük."- F. R. Atay.
5 . argo Zampara.

KLOR Nedir?

Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,
5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir element (simgesi Cl).

KOKULU Nedir?

Kokusu olan: "Perilerin kızgınlığını yatıştırmak için ceplerinde birçok kokulu otlar, tohumlar, üzerlikler taşıyordum."- H. R. Gürpınar.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

TUZRUHU Nedir?

Hidroklorik asit.

D H K K L O O R R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hidrolik, Krokodil,

7 Harfli Kelimeler

Koridor,

6 Harfli Kelimeler

Diklik, Dirlik, Klorik,

5 Harfli Kelimeler

Diril, Hodri, Kiril, Kirli, Kolik, Kriko, Kroki, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Diri, İdil, İdol, İlik, Kilo, Klik, Klor, Koli, Koro,

3 Harfli Kelimeler

Dik, Dil, Dok, Hol, Hor, İki, İlk, İri, Kik, Kil, Kir, Kod, Kok, Kol, Kor, Lir, Lok, Lor, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Do, İl, Ki, Od, Oh, Ok, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.