HİDDETLENMEK (TDK)

Kızmak, öfkelenmek: "Hiddetlendi. Fırlak ve al yanakları titremeye başladı."- Ö. Seyfettin.

Hiddetlenmek kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi D , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı H sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FIRLAK Nedir?

Dışarı doğru fırlamış, çıkmış, çıkık: "Alt dudağını bıyığının içine geçirmiş, gözleri fırlak, sanki bir timsaha bakıyordu."- F. R. Atay.

KIZMA Nedir?

Kızmak işi: "Şimdi artık kızma sırası bana gelmişti."- R. N. Güntekin.

KIZMAK Nedir?


1 - Isıtılan ya da ısınan bir nesnenin sıcaklığı çok artmak.
2 - Öfkelenmek, sinirlenmek.
3 - (At, eşek gibi hayvanlar için) Çiftleşmek istemek, kösnümek.
4 - (Dişi kuşlar için) Zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermek.

ÖFKE Nedir?

Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap: "Eve gelinceye kadar hiç öfkesi kalmadı."- Ö. Seyfettin.

ÖFKELENME Nedir?

Öfkelenmek işi: "Ne kadar enerjim varsa öfkelenmeler, giyinmeler, anlatmalarla tükettiğimden artık konuşamazdım zaten."- R. H. Karay.

ÖFKELENMEK Nedir?

Öfkeli duruma düşmek, kızmak, hiddetlenmek: "Her şeyden alınıyorlar, her şeye öfkeleniyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TİTREM Nedir?

Ton.

TİTREME Nedir?

Titremek işi: "Titremeler ürpermeye çevrildi, yavaş yavaş ısınıyorum."- R. H. Karay.

YANAK Nedir?


1 . Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü: "Dedim dilber yanakların kızarmış / Dedi çiçek taktım gül yarasıdır."- Âşık Ömer.
2 . Lastik tekerlekli taşıtlarda lastiğin jant ile yere temas eden bölümü arasında kalan yan yüzeyi.

D D E E E H K L M N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Hiddetlenmek,

11 Harfli Kelimeler

Hiddetlenme,

10 Harfli Kelimeler

Denetilmek,

9 Harfli Kelimeler

Dehlenmek, Dehletmek, Denetilme, Dinletmek, Etkilenme, İtelenmek, Nitelemek,

8 Harfli Kelimeler

Dehlemek, Dehlenme, Dehletme, Delinmek, Denetmek, Denilmek, Denkleme, Dikeltme, Diklenme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinletme, Enikleme, Etkileme, Etlenmek, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Niteleme, Telmihen,

7 Harfli Kelimeler

Dedelik, Dehleme, Delinme, Demetli, Denemek, Denetim, Denetme, Denilme, Denklem, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Edilmek, Edinmek, Eklenme, Eklenti, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Endemik, Eteneli, Etlenme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İteleme, İtlenme, Kenetli, Metelik, Metilen, Tehlike, Tekiden, Tekleme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Deneme, Denmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Ditmek, Edilme, Edinme, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Etilen, Etkime, Hendek, Hiddet, Hikmet, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Keleme, Kelime, Kement, Kentli, Medeni, Meleke, Melike, Mendil, Mihenk, Mihnet, Nedime,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demet, Demin, Demli, Denek, Denet, Denim, Denli, Denme, Dikel, Diken, Dikme, Dikte, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Ditme, Eklem, Elden, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Hedik, Hekim, Helen, Helik, Helke,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dide, Dine, Dink, Edik, Edim, Ehem, Ehil, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli,

3 Harfli Kelimeler

Deh, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, Eti, Hem, Hin, Hit, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Leh, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

De, Eh, Ek, El, Em, En, Et, He, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.