HİCRAN (TDK)


1 . Bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık: "Bu hicran, dudaklarına ezelî bir nakarat yapıştırmıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . Ayrılığın neden olduğu onulmaz acı: "Başıma da konuyor konuyor aman martı kuşları / Gözlerimden boşalır hicran yaşları."- O. V. Kanık.

Hicran kelimesi baş harfi H son harfi N olan bir kelime. Başında H sonunda N olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi İ , üçüncü harfi C , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi N . Başı H sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMAN Nedir?


1 . (ama:n) Yardım istenildiğini anlatan bir söz: "Aman Allah'ım!"- .
2 . Bir suçun bağışlanmasının istendiğini anlatan bir söz: "Aman, bir daha yapmam!"- .
3 . Usanç ve öfke anlatan bir söz: "Aman bırak beni! Aman, bu laflardan da bıktık!"- .
4 . Rica anlatan bir söz: "Aman, acele etmeli, vakit geçiyor."- S. F. Abasıyanık.
5 . Dikkat çekmek için kullanılan bir söz: "Aman, çocuğa iyi bakın!"- .
6 . Çok beğenmeyi anlatan bir söz: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir: "Aman da ne güzel şey!"- .
7 . Şaşma anlatan bir söz: "Aman efendim, bana öyle şeyler söyledi ki donakaldım."- .

AYRILI Nedir?

Ayrılmış olan, ayrı duran, munfasıl.

AYRILIK Nedir?


1 . Ayrı olma durumu.
2 . Birinden uzak düşme: "Çocuğumun ayrılığına katlanamadım."- .
3 . Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet.
4 . hukuk Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması.

AYRILMA Nedir?


1 . Ayrılmak işi.
2 . fizik Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

DUDAK Nedir?


1 . Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri: "Birdenbire kavalı dudaklarına götürdü ve üfürmeye başladı."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Ağız: "Eve dudağınızda bir şarkı ile dönüyorsunuz."- H. Taner.

EZEL Nedir?

Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik: "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, / Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım."- M. A. Ersoy.

HİCRAN Nedir?


1 . Bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık: "Bu hicran, dudaklarına ezelî bir nakarat yapıştırmıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . Ayrılığın neden olduğu onulmaz acı: "Başıma da konuyor konuyor aman martı kuşları / Gözlerimden boşalır hicran yaşları."- O. V. Kanık.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

KANIK Nedir?


1 . Kanaatkâr.
2 . Tokgözlü.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

MARTI Nedir?

Martıgillerden, çoğu beyaz renkte, eti yenmez, yüzücü, perde ayaklı deniz kuşlarının ortak adı (Larus): "Martılar akın akın kayalara dönüyorlar."- S. F. Abasıyanık.

NAKARAT Nedir?


1 - Bir şarkıda her kıtadan sonra yinelenen ve bestesi değişmeyen parça.
2 - Çok sık yinelenen ve bundan dolayı usanç vererek önemini yitiren söz.
3 - Bir koşuğun içinde iki ya da daha çok kez yinelenen bölüm.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ONULMAZ Nedir?

İyileşmez, °şifa bulmaz.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIŞ Nedir?

Yapma işi.

A C H N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Hicran,

5 Harfli Kelimeler

Cihan, Cihar, Hacir,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Cani, Cari, Hain, Hani, İcar, İcra, İnha, İrca, Narh, Raci, Rica, Rina,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ani, Ari, Can, Car, Cin, Hac, Han, Har, Hin, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Ah, An, Ar, Ha, İn, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.